اضافه به لیست علاقمندی ها در حال حاضر این کالا موجود نیست
:  ۳۵۶۱۰
:  اسلام
:  ادیان در خدمت انسان
:  ادیان
   موسی صدر
:  پالتویی
:  ۱۳۹۵
:  ۴
:  نرم
:  ۳۵۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:

ادیان در خدمت انسان عنوان دومین کتاب از مجموعۀ «در قلمرو اندیشۀ امام موسی صدر» است. این کتاب نیز به مانند کتابِ نخست (نای و نی) حاوی سخنرانی ها و نوشته ها و مصاحبه های امام صدر در موضوعات مختلف است. عنوان کتاب از سخنرانیِ تاریخی امام موسی صدر در کلیسای کبوشیین بیروت اقتباس شده است. وی برای موعظۀ آغاز روزه در ۳۰ بهمن ۱۳۵۳ به این کلیسا دعوت شده بود. این رویدادِ بی نظیر از جامعیت و جایگاه خطیب آن و احترام و مقبولیت او نزد مسیحیان حکایت داشت و نشانۀ آن بود که این روحانی شیعه با عملکرد خود در بیان حقایق آسمانی و معنویت مشترک میان ادیان، جایگاه ویژه ای دارد. 
 
امام صدر خود در مراسم بزرگداشت مرحوم دکتر علی شریعتی، که در همین کتاب آمده است، می گوید: «من خود شخصاً در کلیسای کبوشیین موعظۀ روزه خواندم. این درست مثل آن است که یک نفر کشیش خطبۀ جمعه را ادا کند.»
 
این کتاب از دو بخش کلی تشکیل شده است: بخش نخست مباحث مربوط به ادیان است؛ و مباحث بخش دوم اسلام و تشیع. در بخش نخست او به مسئلۀ وحدت ادیان، آزادی، آسیب های دین در جهان امروز، کارکرد دین در جهان امروز، واقعیت ِ دین در عصر کنونی، نقش دین در این عصر و تعریف دین می پردازد. موضوعات بخش دوم کتاب نیز ازاین قرارند: تمدن، تربیت، ایمان، اسلام، عدالت، تشیع و عبادت.
 
این موضوعات متنوع، دست کم این حسن را دارد که خواننده را با دیدگاه های امام موسی صدر و خصوصاً" نگاه وی به دین و برداشت وی از اسلام، آشنا می کند. باوجود مطالب و موضوعات متنوع، دیدگاه های تبیین شده سازگار و همخوان با یکدیگر است. به دیگر سخن، در این کتاب عالمی با ما سخن می گوید که نگاه و برداشت خاص خود را از این مفاهیم دارد و هر جا و در هر موضوعی که سخن می گوید، ناظر به همان دیدگاه و برداشت ما را مخاطب می سازد.
 
او با زبانی وحدت بخش دربارۀ وحدت ادیان استدلال می آورد که:« ادیان یکی بودند، زیرا در خدمت هدفی واحد بودند: دعوت به سوی خدا و خدمت به انسان. ادیان یکی بودند، زیرا نقطۀ آغاز همۀ آن ها یعنی خدا یکی است؛ و هدف آن ها یعنی انسان یکی است؛ و بستر تحول آن ها یعنی جهان هستی یکی است.» وی نیاز به دین و ایمان به خدا (مطلق) را امری ضروری تلقی می کند، بالأخص در عصر تکنولوژی و پیشرفت چشمگیر علم. زیرا پیشرفت و تکامل به معنای تحول است و معنای تحول بی ثباتی است. 
 
به بیان دیگر، هر آنچه محصول دست بشر باشد، در حال تکامل است و تا زمانی که در حال تکامل باشد، متغیر و متزلزل است و امری بی ثبات و متغیر هرگز نمی تواند تکیه گاه و معبود انسان باشد. وی با آسیب شناسی نقشِ دین در جهان امروز، مشکل را در جلوگیری از تأثیر دین در کارهای روزمره و روابط بشری تلقی می کند و معتقد است که این کار سببِ ضعف ایمان می شود و ضعفِ ایمان موجب می شود که دین انگیزش و اثرگذاری خود را از دست بدهد.
 
اساساً، این کتاب دربردارندۀ دغدغه های کسی است که در پی ساختن فرد و جامعه است. ازاین رو، تلاش دارد تا باورها و مفاهیم انسان را اصلاح و حتی آسیب شناسی کند. وقتی به عبادات می پردازد، تلاش دارد تا انسانِ مسلمان را با جوهرۀ عبادت آشنا کند و از این رهگذر آسیب هایی را که عبادات به آن دچارند، برمی شمرد.
 
افزون بر مقالات دین شناسی و اسلام شناسی، دو مقاله که ناظر به مسائلِ تاریخ معاصرند، هم در کتاب به چشم می خورد: یکی گفتار «مبارز کیست؟» که در مراسم چهلم دکتر شریعتی در بیروت بیان شده است؛ و دیگری مقالۀ «پیام انبیا، سرچشمۀ قیام» که دربارۀ انقلاب ایران است و چند روز پیش از ربوده شدن در روزنامۀ لوموند فرانسه به چاپ رسید.
 
این کتاب یکی از بهترین کتاب ها برای شناخت اندیشه و دیدگاه های امام موسی صدر است و مطالعۀ آن را به علاقه مندان توصیه می کنیم.

* معرفی کتاب از الفِ کتاب

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!