اضافه به لیست علاقمندی ها در حال حاضر این کالا موجود نیست
:  ۲۹۳۴۵
:  اسلام
:  مقایسه ای میان تورات انجیل قرآن و علم
:  قرآن و علوم
   موریس بوکای
   ذبیح الله دبیر
:  وزیری
:  ۱۳۸۶
:  ۱۲
:  ۱۶.۴
:  ۲۳.۳
:  نرم
:  ۳۳۸
:  ۱۷۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:
 
نویسندة کتاب «موریس بوکای» که جراح است، در مواردی چند، موقعیتی داشته که توانسته است نه فقط بدنها، بلکه روانها را نیز بکاود. و بدین نحو، تحت تأثیر وجود دیانت اسلام و نظرگاههای اسلامی قرار گرفته و از طریق آشنایی با قرآن به نکاتی دربارة پدیده‌های ‌طبیعی پی برده که تنها معارف علمی جدید اجازة درک معنی آنها را می‌دهد.

نویسندة بعد از این، به کتب مقدس ادیان توحیدی (تورات و انجیل) مراجعه کرده و با بررسی دقیق آن دو و مقایسة آنها با قرآن از دریچه داده های‌علمی، به نکاتی قابل تأمل دست یافته است.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!