:  ۱۲۷۹۲۹
:  اسلام
:  همروی (فلسفه سیاسی و فقه سیاسی)
:  اسلام و سیاست
   سید صادق حقیقت
:  رقعی
:  ۱۳۹۶
:  ۱
:  ۱۴
:  ۲۱.۳
:  نرم
:  ۵۴۳
:  ۴۰۰,۰۰۰ ریال


«رویکرد همرَوی» راه میانه یا راه سومی بین دو رویکرد حداکثری و حداقلی به شمار می­ رود؛ و بر تعامل ادله عقلی (فرامتنی) با ادله قرآنی- روایی (متنی) تکیه می­ زند. از جهتی، می­ توان این رویکرد را ادامه کوشش فارابی (در نسبت­ سنجی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی) و نایینی و آخوند خراسانی (در سنجش ظرفیت فقه در مقابل تجدد) ارزیابی کرد.

نظریه همروی- کوشش اولیه­ ای که در این کتاب تحت عنوان «همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی» صورت پذیرفته- را می­ توان زیرمجموعه عنوانی عام­ تر، یعنی «رویکرد همروی» قرار داد.

 

متفکران زیادی در زیر چتر رویکرد همروی قرار دارند؛ حتی فارابی در عصر زرین تمدن اسلامی که نسبت فلسفه سیاسی و فقه مدنی را با رویکردی عقلی به بحث گذاشت.

وی کلیات سیاست را به فلسفه، و جزییات آن را به فقه واگذارد؛ و همین مسئله باعث شد در طول زمان فقه سیاسی جا را برای فلسفه سیاسی و رویکرد عقلانی به سیاست تنگ­تر نماید. این در حالی است که بسیاری از اندیشمندان اسلامی فقط رویکرد فلسفی و یا فقهی به سیاست داشته­ اند.

 نظریه همروی در چهار سطح امکان طرح دارد:

پل زدن بین روش­ های معرفتی،

جمع بین روش­ های متنی و فرامتنی (و متن­ گرایانه و زمینه­ گرایانه)،

همسویی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی،

و بالاخره ترکیب سازوار سنت و تجدد. موضوع کتاب حاضر همسویی و تعامل فلسفه سیاسی و فقه سیاسی است.


دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!