:  ۱۴۱۲۱
:  اسلام
:  حماسه حسینی 1
:  واقعه کربلا 61 ق
   مرتضی مطهری
:   صدرا
:  وزیری
:  ۱۳۹۸
:  ۱۰۲
:  ۱۶.۵
:  ۲۳.۵
:  نرم
:  ۴۱۶
:  ۴۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار