اضافه به لیست علاقمندی ها در حال حاضر این کالا موجود نیست
:  ۵۵۱۰۷۴۳۵
:  اسلام
:  عالم برزخ (قبر)
:  دین
   حسین صدری نیا
:   سایه روشن
:  رقعی
:  ۱۳۹۳
:  ۱
:  شومیز
:  ۲۴۰
:  ۱۰۰,۰۰۰ ریال


کتاب روابط، ارتباطات و تعاملات انسان در عالم برزخ شامل شش فصل است، فصل اول آن، به تشریح عوالم هستی از منظر جهان بینی توحیدی پرداخته است. فصل دوم به بررسی رابطة جان و روح انسان با یکدیگر اختصاص دارد و فصل سوم وظایف انسان مؤمن قبل از فرارسیدن مرگ را تبیین می کند. کتاب عالم برزخ در فصل چهارم مرگ را به عنوان پایان بخش زندگی دنیوی وکلید فتح باب عالم برزخ مورد مطالعه قرار داده است. دو فصل پنجم و ششم کتاب نیز به ترتیب به تشریح حقایق عالم برزخ و چگونگی وضعیت انسان در آن عالم و نیز روابط و ارتباطات متوفیان با اهل دنیا و بالعکس می پردازند.

در بخشی از مقدمة این کتاب آمده است: مهمترین حقیقت در مورد عالم برزخ این است که اساساً با دنیا تفاوت دارد چرا که در دنیا تمامی امکانات لازم برای پاسخگویی به نیازهای تکوینی و تشریعی انسان پیشاپیش و صرفنظر از ایمان وکفرش به دو صورت بالقوه و بالفعل در اختیار وی قرار گرفته اند در حالی که زاد و توشه و مقدمات مورد نیاز برای تأمین آسایش و رفاه اخروی در عالم برزخ و عوالم پس از آن همچون قیامت، باید به هنگام زندگی در همین دنیا تأمین شود زیرا پس از مرگ، آدمی هیچ اراده، اختیار و فرصتی برای نقش آفرینی و جبران مافات ندارد.

به تعبیر دیگر، عالم برزخ بسان دنیا برای همگان مشابه و یکسان نیست و وضعیّت افراد در آن بیش از هرچیز به چگونگی عملکرد دنیوی خود آنها بستگی دارد و هرگونه تصوری جز این از برزخ با اصول علمی و عقلانی سازگار نیست.

به عبارت دیگر، اگر انسانی در دوران زندگی دنیوی عملکرد شایسته ای نداشته باشد، پس از مرگ او فرزندان و دوستانش حتّی اگر بخواهند قادر به تغییر وضع او نخواهند بود و هرگونه دعا و احسان افراد مؤمن نیز ولو اینکه نیابتاً و به قصد کمک به چنین فردی صورت گیرد، تأثیر قابل توجهی در بهبود وضعیّت او در عالم برزخ نخواهد داشت زیرا برطبق آموزه های تشریعی، اگر کسی به هنگام حیات در جرگة مؤمنان و صالحان قرار نگیرد، افراد مؤمن اعم از نزدیکان و بقیه حق طلب مغفرت برای او را ندارند چراکه در عوالم پس از دنیا هیچ یک از ارتباطات نسبی، سببی و غیره برای غیرمؤمنان کارآیی نخواهند داشت.

به همین ترتیب اینکه جسد فردی پس از مرگش با هدف ایمن بودن از عذاب در جوار افراد صالح دفن شود یا نشود هیچگونه تأثیری در حال و روز او نخواهد داشت به سبب اینکه همة جای کرة زمین متعلق به خداست و این افراد بشرند که به جایگاه و محل اقامت خود بها می دهند نه بالعکس، بنابراین تغییر مکان تدفین به خودی خود هرگز نمی تواند تأثیری در سرنوشت فرد متوفی داشته باشد زیرا به تصریح کلام وحی اگر کسی در زمان حیات بی ایمان و بدکردار بوده باشد هیچ چیز ولو در حدّ فرضی زمین پر از طلا و اموال بیشمار نیز دافع عذاب الهی از او نخواهند بود.

* معرفی کتاب از الف کتاب

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!