:  ۸۵۸۱۲
:  اسلام
:  عایشه بعد از پیغمبر
:  عایشه بنت ابی بکر
   کورت فریشلر
:  وزیری
:  ۱۸
:  ۲۵
:  سخت
:  ۴۶۲
:  ۷۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
*نامه سعد وقاص درباره فتح ایران و عظمت کاخ ساسانیان*
من حمد و ثنای خداوند را بجا می آورم که به ما سربازان اسلام نصرت داد تا اینکه بتوانیم حکومت ایران را که گفته میشد "نیرومند ترین حکومت جهان" است از پا در آوریم. من اکنون این نامه را در خیمه ای مینویسم که آن خیمه در وسط باغ قصر سلطنتی مدائن افراشته شده است.
اطاق های این قصر مفروش از طلاست و بجای خشت در کف اطاق ها طلا نصب نموده اند...
هر ... دیدن ادامه » یک از اطاق های این کاخ که مستور از طلا می باشد بدون فرش است...
در این قصر طالاری است که مخصوص بارعام پادشاه ساسانی بود و در آن طالار یک قطعه فرش گسترده شده که گران بهاترین فرش جهان است و قالی بافان ایران بیست و پنج سال مشغول بافتن آن بوده اند.
۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید