:  ۶۴۶۴
:  داستان ایران
:  آفتاب مهتاب
:  داستان های فارسی قرن 14
   شیوا ارسطویی
:   نشر مرکز
:  رقعي
:  ۱۳۹۰
:  ۷
:  ۱۴.۳
:  ۲۱.۳
:  نرم
:  ۱۰۴
:  ۲۳۵,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
#هزار کتاب
آفتاب مهتاب از تاریخ 7فروردین تا 9 فروردین خواندم
این مجموعه داستان از 10 داستان تشکیل شده است. داستان اول یک شب قبل از انتخابات است که بااین جملات شروع می شود
به ... دیدن ادامه » دایی جان گفتم :فقط تو می فهمی
گفت:آره
گفتم:تو خیال می کردی من بچه ام نمی فهمم.ولی فقط من می فهمیدم.
گفت:آره
گفتم:بعد از سیمین اتاقت پر گل یخ بود. یادته؟
گفت:یادته.
گفتم :بیا بریم بیرون قدم بزنیم. می خوام باهات حرف بزنم.
۳۱ فروردين ۱۳۹۵
فاطمه نوروزی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید