:  ۶۱۸۵۹
:  داستان ایران
:  سیسا سیاوش
:  داستان های فارسی قرن 14
   فریبا کلهر
:   آموت
:  رقعی
:  ۱۳۹۲
:  ۲
:  ۱۴.۵
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۱۴۴
:  ۷۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:

دختر جوانی،گردنبندی از کلمه ها به گردن آویخته بود که همه از زیبایی اش،خیره مانده بودند.

پسر جوانی،داشت با جمله های آشنا برای همه ماهی می گرفت تا به دختر جوان برسانندش.

مادری،نوزادش را با ترانه ها آرام می کرد و همه دست به چانه زده بودند و نگاهش می کردند.

پدری بسته های کلمه را جا به جا می کرد تا جمله ای پیدا کند و همه در آن پیدا باشند.

پیرمردی،دست کرده بود توی جعبه خاطرات و کلمه هایی را می گفت که برای همه جمع کرده بود مادر بزرگ جعبه جادویی اش را باز کرده و قصه هایی را می گفت که همه دوستشان داشتند.

همه (فریبا کلهر) را می شناسند که برای همه می نویسد کودک و نوجوان و جوان و میانسال و پیر زن و مرد.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!