:  ۵۸۳۵
:  داستان ایران
:  آبی تر از گناه
:  داستان های کوتاه فارسی قرن 14
   محمد حسینی
:   ققنوس
:  رقعی
:  ۱۳۹۷
:  ۸
:  ۱۴
:  ۲۱
:  نرم
:  ۱۲۵
:  ۹۵,۰۰۰ ریال


" آبی تر از گناه به دلیل حرکت و چرخش دورانی روایت ٬ شخصیت پردازی متناسب٬ در هم آمیزی راوی اغفال گر و عناصر فراداستان و بازنمایی روان پریشی در قالب متنی با لایه های متفاوت به عنوان برنده مشترک بهترین رمان فارسی سال 1383 معرفی می گردد." بیانیه مهرگان ادب ( پکا)-مهر ماه 1384
 
"... [به سبب] توفیق در ایجاد و حفظ تعلیق و کشش داستانی و تنیدن ماهرانه آن در بافت داستان٬ توفیق در ایجاد تردید در روایت های تاریخی با ایجاد تردید در صداقت راوی ٬ اجتناب از القای قطعیت و پیش بردن داستان به صورت چند سطحی ٬ گزینش نظرگاهی درخور برای روایت٬ در هم ریختی موجه مرز خیال و واقعیت و توفیق در شخصیت پردازی و زبان پیراسته رمان آبی تر از گناه برنده عنوان مشترک بهترین رمان سال 1383 شناخته می شود."  بنیاد هوشنگ گلشیری- آدرماه 1384
 

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!