:  ۳۷۰۰۴
:  داستان ایران
:  هم نوایی شبانه ارکستر چوب ها
:  داستان های فارسی قرن 14
   رضا قاسمی
:   نیلوفر
:  رقعی
:  ۱۳۹۷
:  ۱۵
:  ۱۴.۵
:  ۲۱
:  نرم
:  ۲۰۷
:  ۱۷۵,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:
 
راوی داستان مهاجری ایرانیست که در طبقه ششم ساختمان یک مرد فرانسوی زندگی می کند . در طبقه ششم تعداد دیگری از ایرانیان با خلق و خوی متفاوت نیز ساکن می باشند . راوی ما در 14 سالگی در پی حادثه ای از سایه اش جدا شده است و دیگر قادر نیست صورت خود را در اینه ببیند او تنها قیافه کودکی خود را به یاد دارد . داستان یک فضای مالیخولیایی دارد . بعضی قسمت ها زندگی پس از مرگ راوی و بعضی ماجراهای زمان زندگی اوست و ارتباطش با سایر ساکنان ان طبقه که هر کدام رفتار غریبی دارند . 
راوی داستان یک نویسنده است که قبلا رمانی نوشته و اکنون می بیند رمان در حال تحقق یافتن است او تصمیم می گیرد با پاکنویس کردن رمان حادثه ها را عوض نماید اما بین فدا کردن زندگی خود و اثر ادبیش تردید دارد.....

دیوار این محصول | کل دیوار