:  ۳۶۹۱۶
:  داستان ایران
:  سلام مترسک
:  داستان های فارسی قرن 14
   منیرالدین بیروتی
:   نیلوفر
:  رقعی
:  ۱۳۸۸
:  ۱
:  ۱۴.۵
:  ۲۱.۴
:  نرم
:  ۳۴۴
:  ۱۶۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:


رمان سلام مترسک داستان مردی است که با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می‌کند. او که شش ماه را در زندان گذرانده بعد از آزاد شدن همواره بیکار بوده است و تنها دو سه شاگرد خصوصی داشته است که به آنها زبان و ادبیات می‌آموخت. مهسا، زن او، بعد از زندانی شدنش تنها یک بار او را دیده بود و بعد از آن حتی پس از آزاد شدنش هرگز نخواسته بود او را ببیند یا با او زندگی کند. صارم هیچ تقاضا یا دادخواستی برای طلاق نداده بود؛ مهسا هم همینطور.
تمام عشق و علاقه صارم همین یادداشت‌های اوست چرا که تمام شب و روز زندانش را با همین کلمات سرکرده است. دورۀ زندان صارم هیچ ربطی به خط اصلی قصه‌ای که خواسته بنویسد ندارد، بنابراین قصۀ او به سیاق دیگری به راهش ادامه می‌دهد. قصه‌ای بدون مهسا و بدون زندان.
«بلند بلند هی‌هایی کشیدم و شماره را دوباره گرفتم. هلاهل ریخته به حلقوم عرق از پشت گوش‌هام می‌چکید. روی اولین زنگ که خورد قطع کردم. هن هنه‌ی ترس شده بود نفس‌ام. گفتم ای کمتر از سگ … »
به عقیدۀ صارم این یادداشت‌ها یک تاریخ درست و حسابی است، همان طوری که اتفاقات رخ داده‌اند. او می گوید که «تازه می‌فهم‌ام که تمام تاریخ نگاران ما فقط قصه گفته‌اند.»

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
و راستی که چه رعنا حکیمی بوده آن فیلسوف که چشم‌هاش را کور کرده بوده تا دیگر هیچ چیزی نبیند جز دل‌اندرون خودش و چه واحسرتایی دارم من حالا به حالش.
لابد همین واحسرتا هم بود به حالش که حالی‌‌ام کرد انگار هر اتفاقی معجزه‌ایست در این مصاف تاوان‌گیر.
۲۷ ارديبهشت
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
کثیف ترین آدم ها هم یک لحظات نجیبی دارند واسهء خودشان، همین لحظات هم هست که وادارشان می کند کثافت بمانند...

¤| سلام مترسک | منیرالدین بیروتی |¤
۰۳ تير ۱۳۹۶
لیلی ایمانی و علیرضا اعرابی این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
بی سیگار یا با سیگار به وقتش باید گورت را گم کنی .

¤| سلام مترسک | منیرالدین بیروتی
۰۳ تير ۱۳۹۶
علیرضا اعرابی این را خواند
سعیده شفیعی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
زندگی شاید یعنی :
" لسیدن عسل از روی بوتهء خار "

¤| سلام مترسک | منیرالدین بیروتی
۰۲ تير ۱۳۹۶
لیلی ایمانی ، Majid Abouzar و مژگان خراسانیان این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید