:  ۳۶۵۷۲
:  داستان ایران
:  محکوم به اعدام
:  داستان های فارسی قرن 14
   علی محمد افغانی
:   نگاه
:  رقعی
:  ۱۳۹۲
:  ۳
:  ۱۴
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۲۱۶
:  ۹۷۸۹۶۴۳۵۱۱۷۷۷
:  ۷۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
مجموعه داستان قشنگی است
نمایش بدبختی مشتی آدم بدبخت مصداق هر چه سنگه، مال پای لنگه
۲۰ دى
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید