اضافه به لیست علاقمندی ها قیمت : ۳۸۰,۰۰۰ ریال

۳۰۷,۸۰۰ ریال
:  ۲۸۳۵۷
:  داستان ایران
:  نون نوشتن
:  یادداشت ها
   محمود دولت آبادی
:   چشمه
:  رقعی
:  ۱۵
:  ۲۲
:  سخت
:  ۲۱۶
:  ۳۸۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:

نون نوشتن بخشی از احوال سالیان محمود دولت آبادی ست. از ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۴. شرح دشواری ها، شادکامی ها و اندیشه های او در طی این سال ها. دولت آبادی در ابتدای کتابش در این باره نوشته: آن چه در این گاهی نوشتن ها آمده است در مسیر مدتی پانزده-شانزده ساله نوشته شده و هیچ کوششی به جهت تغییر یا تحریف آنچه اندیشیده و نوشته ام انجام نگرفته. خواسته ام هر آن چه در هر هنگام یادداشت کرده ام بیاید، از آن که خود بدانم در چه گاه چه می اندیشیدم و شما نیز اگر خواستید بدانید!

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
اندیشیدن را جدی بگیریم. اندیشیدن. آنچه ما کم داریم، مردان و زنانی است که اندیشیدن را جدی گرفته باشند. اندیشیدن باید به مثابه ی یک کار مهم تلقی بشود. اندیشه ورزیدن.

بند زبان را ببندیم و بال اندیشه را بگشاییم . نویسنده نباید - فقط - در بند گفتن باشد. برای گفتن همیشه وقت هست، اما برای اندیشیدن ممکن هست دیر بشود. چرا یک نویسنده نباید مغز خود را برای اندیشیدن و برای تخیل تربیت کند؟


۲۹ خرداد ۱۳۹۶
ناصر یُلمه این را خواند
عظیمه رضازاده و parisa pasandideh این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
اگر انسان ایمان نداشته باشد، چه خواهد بود؟ لابد یک لاابالی؟! اما مگر ایمان چیست؟ ایمان یعنی باور .ایمان یعنی باور داشتن به ضوابطی خاص. اما کدام ضوابطی در دنیا هستند که تغییرناپذیر باشند؟ هیچ چارچوبی نمی‌توان شناخت که دچار دگرگونی نشده باشد، یا نشود. و طبیعی‌ست که با دگرگونی هر چهارچوب، باور نسبت به آن هم دچار دگرگونی می‌شود. پس تنها میتوان ... دیدن ادامه » به دگرگونی باور داشت: دگرگونی!

نون نوشتن / محمود دولت آبادی
۲۸ آبان ۱۳۹۴
parisa pasandideh و ساهره مشکین قلم این را خواندند
عظیمه رضازاده ، parisa zendebudi و مصطفی صفایی این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
«تاریخ معاصر سرزمین ما ایران گویا بیش از یک سوء تفاهم نبوده است.»
۱۷ آبان ۱۳۹۴
سبحان معصومی این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
«پیری به نظرم چیزی نیست جز بی آیندگی ، و اگر انسان دچار پیری زودرس می شود ، برای این است که فردایی نمی بیند!»
۱۷ آبان ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
اندیشیدن را جدی بگیریم.
اندیشیدن.
آن چه ما کم داریم، مردان و زنانی است که اندیشیدن را جدی نگرفته اند.
اندیشیدن ... دیدن ادامه » باید به مثابه ی یک کار مهم تلقی شود. اندیشه ورزیدن.
بند زبان را ببندیم و بال اندیشه بگشاییم. برای گفتن، همیشه وقت هست اما برای اندیشیدن ممکن است دیر بشود.
نون نوشتن- محمود دولت آبادی
۱۶ آبان ۱۳۹۴
الهه سادات معروف این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید