:  ۱۵۲۳۷۰
:  داستان ایران
:  خسرو و شیرین
:  داستان های فارسی قرن 14
   حکیم نظامی گنجوی
:   شیرمحمدی
:  وزيري
:  ۱۳۹۳
:  ۱
:  ۱۷
:  ۲۴
:  سخت
:  ۳۶۸
:  ۲۰۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
زیبا ترین حماسه عاشقانه به زبان فارسی که دست مایه هنری و ادبی بسیاری از نویسندگان ایرانی و حتی اروپایی پس از خود شده است .
۲۱ اسفند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید