:  ۱۴۹۱۳۵
:  داستان ایران
:  شهر نجارها (تصویرگر آمنه اربابون)
:  داستان تخیلی
   سمیرا آرامی
:   فنی ایران
:  رقعي
:  ۱۳۹۷
:  ۱
:  ۱۳.۵
:  ۱۹.۵
:  ۰.۴
:  نرم
:  ۵۶
:  ۹۷۸۶۰۰۴۷۷۰۸۴۲
:  ۱۲۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!