:  ۸۰۴۲۶
:  فلسفه
:  هدف خدا از خلقت
:  فلسفه
   مرتضی پویان
:   نشر علم
:  وزیری
:  ۱۷
:  ۲۴
:  سخت
:  ۴۵۰
:  ۷۰۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
کسی کتاب خوب درباره هدف خلقت انسان سراغ داره؟
۱۶ تير
سِیّد عِرفان باقِری این را خواند
کتاب های زیادی هست،
به نظر من مطالعه فلسفه
شاید باب میلتون باشه!
۱۷ تير
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
در این کتاب بحث هدف خدا از خلقت و مسایلی که در مورد آن مطرح میشود، از منظر فلسفه اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. در مقدمه کتاب مسئله به این صورت مطرح شده است که آیا پرسش «هدف خدا از خلقت» اساسا سوال درستی است؟ اصلاً چرا انسان به دنبال پاسخ این پرسش است؟ آیا این پرسش برگرفته از ضرورتی فلسفی است یا مبانی فلسفی خاصی، مثلا فلسفه ارسطویی، چنین اقتضایی را دارد که برای هر علت فاعلی باید علتی غایی باشد؟ یا اینکه متون و آموزه‌های دینی ما را به دنبال طرح چنین پرسشی و پاسخ آن رهنمون می‌کند؟

در هر صورت مؤلف بعد از اینکه در بخش اول کتاب تاریخچه‌ای از چگونگی علت غایی در فلسفه غرب و نزد فیلسوفان مسلمان به اجمال بیان می‌کند، در بخش دوم وارد بحث اصلی می‌شود. وی علت غایی خدا را به دو بخش کلی تقسیم می‌کند: یکی هدف ذات خدا در خلقت و دیگری هدف فعل خدا در خلقت. به نظر مؤلف تمایز میان این دو گونه هدف، بسیار مهم بوده و نقش کلیدی در فهم هدف خدا از خلقت دارد. و البته در عین حال بر مبنای آن می‌توان بسیاری از شبهات و اشکالات را در مورد هدف خدا از خلقت پاسخ داد.

نویسنده ... دیدن ادامه » در بخش دوم کتاب به پاسخ هایی که در مورد این پرسش بزرگ ارائه شده، می‌پردازد. وی پانزده نظریه در مورد هدف خدا از خلقت مطرح می‌کند. در واقع این پانزده نظریه، نظریات فلاسفه، متکلمین و عرفای اسلامی است. همچنین در خلال توضیح هر نظریه به مستندات و عبارات آنان نیز اشاره شده است.

در این میان مهم‌ترین نظریه ای که بیشتر محققین اسلامی به آن گرایش داشتند، نظریه پانزدهم است که علت غایی خدا را ذات خود خدا می‌داند. البته مؤلف هیچکدام از این پانزده نظریه را در باب هدف خدا از خلقت قبول ندارد و هر یک را با دلائل مختلفی رد می‌کند. دلیل اصلی ایشان آن است که خدا کامل است و فرض هر گونه علت غایی باعث می‌شود که ذات خدا ناقص باشد. و تنها نظریه پانزدهم را به گونه‎ای توجیه می‌کند. نتیجه‌ای که مولف در پایان می‌گیرد آن است که ذات خدا هیچگونه هدف و غایتی در خلقت خود نداشته و فرض اینکه برای خدا در خلقت هدف قائل شویم را نوعی انسان انگاری خدا دانسته است؛ یعنی در چنین نظریه ای خدا را مثل انسان تلقی کرده ایم و همان گونه که برای افعال انسانی به دنبال هدف و غایتی هستیم برای ذات خدا نیز به دنبال علت غایی هستیم.

او بعد از اینکه علت غایی را برای ذات خدا در خلقت رد کرد، در فصل بعدی نظریه جود را مطرح می‌کند و مسائل مختلفی در مورد این موضوع را مورد واکاوی قرار می‌دهد و سرانجام به این نتیجه می‌رسد که ذات خدا در خلقت هدف و غایتی نداشته است و خلقت او فقط به نحو وجود قابل تبیین است.

از آنجایی که در این راستا شبهاتی در مورد استناد جود به خدا مطرح می شود، نویسنده پس از تقریر دقیق آنها، به هر کدام از آنها پاسخی جداگانه می‌دهد.

در ادامه این اثر، پس از این بررسی مفصل فلسفی، آنگاه به بحث علت غایی در قرآن کریم و روایات اشاره می‌شود و تک تک آیات و روایات را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و این نتیجه حاصل می شود که در آیات و روایات نیز هر گونه هدف و غایتی از ذات خدا در خلقت نفی شده است. در نتیجه آنچه در نقلیات آمده مطابق آن چیزی است که عقل آن را ثابت می‌کند.

مؤلف در بخش سوم کتاب که هدف و علت غایی فعل خدا در خلقت است، اثبات می‌کند که هر گونه علت غایی و هدفی که برای خدا در نظر بگیریم به فعل خدا بر می‎گردد و نه ذات خدا. و یقیناً فعل خدا هدف‌دار است. زیرا اگر فعل خداوند هدف‌دار نباشد باعث می‌شود که فعل خداوند لغو و لهو باشد و این مطلب از ساحت خداوند به دور است. بعد از آن به اشکالات و اعتراضاتی که ممکن است در این خصوص مطرح شود، پاسخ داده می‌شود. سپس به بحث اختلاف اشاعره، معتزله و عدلیه در مورد هدف خدا از خلقت اشاره می شود. اشاعره مطلقاً غرض و هدف و نیز وجود رعایت اصلح در خلقت را از خدا نفی کردند و معتزله و عدلیه وجود غرض در افعال الهی را واجب دانستند. بعد از اینکه مؤلف تمام دلائل اشاعره را نقل و نقد و بررسی می‌کند، آنگاه میان نظریه اشاعره، معتزله و عدلیه وجه صلحی را بیان می-کند.

در بخش چهارم که بخش پایانی کتاب است، مؤلف به هدف و غایت خلقت انسان اشاره می‌کند و هدف خلقت انسان را به لحاظ قابلی و فاعلی یا غایت او به صورت علمی و عملی مورد تحقیق قرار می‌دهد. بعد از آن، دو شبهه مهم در بحث هدف از خلقت انسان مطرح شده و تلاشی صورت می گیرد تا با مقدمات منطقی و فلسفی به آنها پاسخ قابل قبولی داده شود.

http://www.alef.ir/book
۱۷ آبان ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید