اضافه به لیست علاقمندی ها در حال حاضر این کالا موجود نیست
:  ۶۰۱۶۶
:  فلسفه
:  مبانی منطق جدید
:  منطق
   لطف الله نبوی
:   سمت
:  وزیری
:  ۱۶.۲
:  ۲۳.۱
:  نرم
:  ۱۹۶
:  ۱۸۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:

 

این کتاب برای دانشجویان رشته فلسفه در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «منطق جدید» به ارزش 4 واحد تدوین شده است.

فهرست :

 

پیشگفتار چاپ ششم
پیشگفتار
مقدمه
بخش اول: ساختار نحوی منطق گزاره‌ها 
    فصل اول: سیستم استنتاج طبیعی منطق گزاره‌ها (SN)
    فصل دوم: سیستم اصل موضوعی (SA) و سیستم نموداری (ST) منطق گزاره‌ها
بخش دوم: ساختار معنایی و فرانظریه منطق گزاره‌ها 
    فصل سوم: ساختار معنایی منطق گزاره‌ها
    فصل چهارم: فرانظریه منطق گزاره‌ها
بخش سوم: ساختار نحوی منطق محمولات 
    فصل پنجم: سیستم استنتاج طبیعی منطق محمولات (PN) 
    فصل ششم: سیستم اصل موضوعی (PA) و سیستم نموداری (PT) منطق محمولات
بخش چهارم: ساختار معنایی و فرانظریه منطق محمولات 
    فصل هفتم: ساختار معنایی منطق محمولات
    فصل هشتم: فرانظریه منطق محمولات
حلّ مسائل و تمرینات برگزیده
فهرست نمادها
فهرست علایم اختصاری
منابع و مآخذ
واژه‌نامه


دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!