:  ۴۹۸۸۱
:  فلسفه
:  باید از جامعه دفاع کرد
:  علوم سی
   میشل فوکو
   رضا نجف زاده
:   رخ داد نو
:  رقعي
:  ۱۴.۴
:  ۲۱.۶
:  نرم
:  ۳۸۳
:  ۴۴۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!