:  ۴۳۲۶۸
:  فلسفه
:  ترس و لرز
:  مسیحیت- فلسفه
   سورن کیرکگور
:   نشر نی
:  رقعی
:  ۱۶
:  ۲۱
:  نرم
:  ۱۷۳
:  ۲۰۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:

کیرکگور ترس و لرز را بهترین کتاب خود می دانست؛ او می گفت این کتاب برای جاودانه کردن نام من کافی است. «دیالکتیک تغزلی» او، هنر او در وادارساختن ما به حس کردن خصلت های ویژهٔ این قلمرو مذهب... هرگز چنین ژرف بر ما تأثیر ننهاده است، و نیز هرگز... روایتش تا این حد با شخصی ترین جدال هایش در پیوند نبوده است. اما همیشه نمی توان به آسانی اندیشهٔ کیرکگور را در ورای اندیشهٔ یوهانس دوسلنتیو... به تمامی به چنگ آورد. به گفتهٔ هیرش این دشوارترین اثر کیرکگور است که در آن بیش از هر اثر دیگر به هر وسیله ای در سرگردان کردن خواننده کوشیده است.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
‌امر اخلاقی به عنوان اخلاقی کلی است و به عنوان کلی آشکار و عیان است. فرد، لحاظ شده آن گونه که بی واسطه هست، یعنی به مثابه موجودی جسمانی و روانی، پنهان و پوشیده است. پس رسالت اخلاقیش رهایی از این اخفا و عیان کردن خویش در کلی است. از این رو هر گاه بخواهد در اخفا باقی بماند گناه کرده و به وسوسه دچار شده است و فقط با عیان ساختن خود می تواند ... دیدن ادامه » از آن خلاص شود.

ترس و لرز
صفحه ی 110
۰۷ آذر
مشتاق حسین این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
آدم باید جلو‌تر برود، آدم باید جلو‌تر برود. انگیزهٔ جلو‌تر رفتن در جهان، چیز قدیمی است. هراکلیتوس پیچیده گو گفته است: آدم دو بار از یک رودخانه عبور نمی‌کند. هراکلیتوس پیچیده گو شاگردی داشت که به این گفته بسنده نکرد، جلو‌تر رفت و افزود: آدم حتی یک بار هم نمی‌تواند این کار را بکند.
۲۳ آبان ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
آن کس که در آرزوی بهترین چیزاست سر خورده از زندگی پیر می شود ، آن کس که همیشه مهیای بد ترین چیز است زود هنگام پیر می شود، اما آن کس که ایمان دارد جاودانه جوان می ماند...!

...ابراهبم ایمان داشت و برا ی همین زندگی ایمان داشت ، اگر ایمان او تنها برای زندگی اخروی بود بی گمان همه چیز را به دور می افکند ، تا از این جهان که به آن تعلق نداشت بیرون بشتابد...!

...ایمان ... دیدن ادامه » دقیقاً از همان جایی آغاز می‌شود که عقل پایان می‌یابد...!

ترس و لرز/ سورن کیرکگور
۱۹ مرداد ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید