:  ۳۵۰۹۹
:  فلسفه
:  نیچه
:  نیچه
   شتفان تسوایگ
   لیلی گلستان
:   نشر مرکز
:  رقعی
:  ۱۳۹۴
:  ۴
:  ۱۴.۳
:  ۲۱.۳
:  نرم
:  ۱۱۲
:  ۲۱۵,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
اخلاق گرایی جعلی ، مدح و ستایش های از نوع کلیسایی ، دروغ های مصلحتی ، فرازهای میهن پرستانه و یا هر مخدر دیگر روانی را با یقین کامل بو می کشد ، او شامه ای بسیار قوی دارد برای هر آنچه که گندیده ، فاسد و ناسالم است تا بتواند بوی گند فقر فرهنگی موجود در ذهن را حس کند.
۰۵ تير ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
آری میدانم از کجا می آیم
همیشه سیراب ناشده به سان شعله
خود را به آتش میکشم و میسوزم.
دست ... دیدن ادامه » به هرچه میازم نور میشود
و آنچه از خود به جای میگذارم،ذغال است
آری بی تردید من شعله ام.
۱۵ آبان ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید