:  ۳۴۳۷۷
:  فلسفه
:  فرهنگ و ارزش
:  فلسفه
   لودویگ ویتگنشتاین
   امید مهرگان
:   گام نو
:  رقعی
:  ۱۴.۳
:  ۲۱.۳
:  نرم
:  ۱۴۰
:  ۲۸۵,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
چه اندیشه های کوچکی هستند که می توانند کل یک زندگی را پر کنند
۲۴ آبان ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
طنز حال و هوا نیست بلکه یک جهان نگری است.
۲۴ آبان ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
اگر انسان ها گاهی حماقت نکنند، اصلا هیچ امر هوشمندانه ای رخ نمی دهد.
۲۴ آبان ۱۳۹۴
محمدعلی منصوری پارسا این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
آغاز اصالت خوب همین است که نخواهی چیزی باشی که نیستی.
۲۴ آبان ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید