:  ۲۸۸۸۹
:  فلسفه
:  فلاسفه بزرگ (آشنایی با فلسفه غرب)
:  فلسفه
   براین مگی
:   خوارزمی
:  رقعی
:  ۱۴.۵
:  ۲۱.۵
:  سخت
:  ۵۸۳
:  ۶۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
به عقیدهٔ اسپینوزا، مفهوم عادی آزادی یا اختیار که شعور عامه به آن حکم میکند- یعنی این تصور که فردِ آدمی گاهی بتواند خودانگیخته عمل کند و بدون اینکه عملش معلول علتی دیگر باشد علت برای امور قرار بگیرد و با خودانگیختگی محض صاحب اختیار باشد- از محالات است؛ پندار پوچی است که به سبب بی اطلاعی ما از علل اعمالمان پدید می‌آید. از طرف دیگر، او همچنین می‌گوید که چیزی هم به اسم اسارت یا بندگی انسانی هست. ولی چون انسان‌ها تا ابد و به طور قطعی محکوم به بندگی نیستند و می‌توانند از این وضع خلاص شوند، به قسمی آزادی دسترسی دارند. بندگی عبارت از این است که انسان به بعضی علت‌ها جز علل دیگر وادار به عمل شود. بعضی علل هست که ممکن است از آنها تحت عنوان کلی عواطف انفعالی یا کارپذیر یاد کنیم، از قبیل کینه و خشم و ترس، و باعثشان در ما که تاثیر ناکام کنندهٔ بعضی از بخش‌های دنیای خارج است. ولی، به عقیدهٔ اسپینوزا، علاوه بر اینها ما دارای عواطف فعال هم هستیم که در نتیجهٔ فهم ما از شرایطمان در دنیا، یعنی پی بردن به حقیقت رویدادها، به وجود می آیند. هر چه اعمال ما بیشتر معلول عواطف فعال و کمتر عواطف انفعالی باشند، کمتر در بندگی و اسارتیم و بیشتر خودمان هستیم. این تنها نوع آزادی انسانی است که اسپینوزا حاضر به قبول آن است.

کتاب فلاسفهٔ بزرگ
اثر ... دیدن ادامه » برایان مگی
ترجمه عزت‌الله فولادوند
نشر خوارزمی
صفحه ۱۶۹

۰۵ آذر
خسرو پرویز و مینا مکوندی این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید