:  ۱۴۶۹۳۶
:  فلسفه
:  آزمون اندیشه های انتقادی معاصر
:  تجدد دفاعیه و ردیه
   زهره روحی
:  رقعي
:  ۱۳
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۴۲۴
:  ۴۲۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!