:  ۱۳۸۶۹۹
:  فلسفه
:  خوشامدگویی به تناقض (جستاری در باب پارادوکس تناقض و تناقض باوری)
:  تناقض
   رحمان شریف زاده
:   کرگدن
:  رقعي
:  ۱۴.۲
:  ۲۱.۶
:  نرم
:  ۱۳۴
:  ۱۷۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!