:  ۱۳۲۶۴۲
:  فلسفه
:  دگردیسی کمونیسم مارکس
:  نقد و تفسیر
   محسن حکیمی
:   اختران
:  رقعي
:  ۱۴.۵
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۴۰۰
:  ۳۲۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!