:  ۱۲۳۹۳۲
:  فلسفه
:  تاریخ زشتی
:  زشتی
   اومبرتو اکو
:  وزیری
:  ۱۶.۵
:  ۲۳.۵
:  نرم
:  ۴۱۰
:  ۶۸۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
کتاب فوق العاده ایه توصیه میکنم برای دوستداران هنر و فلسفه
۱۱ اسفند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید