:  ۱۲۳۴۹۴
:  فلسفه
:  مفهوم ها و ابزارهای تفکر نقادانه
:  تفکر انتقادی
   مهدی خسروانی
:   نشر نو
:  رقعی
:  ۱۳
:  ۱۹.۵
:  نرم
:  ۹۶
:  ۱۴۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:

این مفهوم‌ها و ابزارها در کتاب پیش رو، به صورت فشرده بیان می‌شوند. این کتاب، مبنای دیگر کتاب‌های مجموعه «راهنمای اندیشه ورزان» است و حاوی برداشتی از تفکر نقادانه است که نوعی توافق عمومی‌بر سر آن وجود دارد. به همین دلیل به کار اساتید و افراد مرتبط با تفکر انتقادی می‌آید. البته این کتاب، برای دانشجویان نیز یک اثر تکمیلی است.

عناوین اولین عنوان از مجموعه «راهنمای اندیشه ورزان» به این ترتیب است:

اهمیت سنجشگرانه اندیشی، عنصرهای اندیشه، پرسش‌هایی برای بازبینی استدلال، پرسش‌هایی که در استفاده از عنصرهای اندیشه مطرح می‌شوند، سه سطح اندیشه، سنجه‌های فکری جهان روا، پرسش‌های متمرکز بر سنجه‌های فکری، الگوواره ای برای تحلیل منطق مقاله‌ها و کتاب‌ها، ملاک‌هایی برای ارزشگذاری استدلال، فضیلت‌های فکری اصلی، سه نوع پرسش، الگوواره حل مسئله، تحلیل و ارزیابی تحقیق، کارهایی که افراد سنجشگرانه اندیشه همواره انجام می‌دهند، مرحله‌های تحقق سنجشگرانه اندیشی، مشکل اندیشیدن خودمحورانه، مشکل اندیشیدن جامعه محورانه، پیش انگاره ای از جامعه سنجشگر.


دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!