:  ۱۵۸۵۵
:  فلسفه
:  در دفاع از روشنفکران
:  روشنفکران
   ژان پل سارتر
   رضا سید حسینی
:   نیلوفر
:  رقعی
:  ۱۴.۵
:  ۲۱.۷
:  نرم
:  ۱۴۶
:  ۴۵,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید


"روشنفکر کیست؟"
خلاصه ... دیدن ادامه » مشخصه ی روشنفکر این است که از جانب هیچکس رسالتی ندارد و وضع اجتماعی خود را از هیچ مقامی نگرفته است.فی حد ذاته ـ برخلاف پزشکان و آموزگاران که قدرت حاکم با تصمیم قبلی، آنها را به عنوان ماموران خویش ایجاد کرده٬ محصول هیچ تصمیم قبلی نیست، بلکه ثمره عجیب الخلقه جوامع غول‌آسا است..
هیچکس او را نمی‌خواهد و هیچکس او را به رسمیت نمی‌شناسد نه دولت
نه برگزیدگان قدرت حاکم
نه گروه‌های فشار
نه سازمان‌های طبقات استثمار شده و
نه توده‌ها...

برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
کتاب حاضر متن سه سخنرانی از 'ژان پل سارتر 'فیلسوف فرانسوی است که در سال 1965در توکیو و کیوتو ایراد شده است' .سارتر 'در این سخنرانی‌ها تعریفی از خیانت روشنفکران به دست می‌دهد که تقریبا با نظرات 'ژولین بندا '( 1867ـ 1956) نزدیک است .این خیانت ممکن است مربوط به' :کلیت جهانی و ارزش‌های جاودانه از قبیل :حق و عدالت و آزادی ...ولو به ... دیدن ادامه » خاطر دفاع از نظم و قانون یا میهن باشد یا سازشکاری مصلحت اندیشانه, در هر حالت خیانت به آن کلیت جاودانه است' .'سارتر 'در این سخنرانی‌ها دارندگان تحصیلات عالی در رشته‌های مختلف را کارشناسان دانش علمی می‌ماند که اکثریت قریب به اتفاق آنها فرزندان طبقه متوسط (بورژوازی) هستند .البته روشنفکران نیز از میان این کارشناسان برمی‌خیزند, اما چگونه ساتر پاسخ می‌دهد' :باید بگویم دانشمندانی که روی شکافتن اتم برای تکمیل سلاح‌های جنگ اتمی کار می‌کنند روشنفکر خوانده نمی‌شوند .آنها دانشمند هستند !فقط همین .اما اگر همین دانشمندان بر اثر وحشت از قدرت تخریبی سلاح‌هایی که امکان ساخت‌شان را فراهم می‌کنند, گرد هم آیند و برای برحذر داشتن افکار عمومی از استعمال بمب اتمی بیانیه‌ای را امضائ کنندئ روشنفکر به شمار می‌آیند ...خلاصه مشخصه روشنفکر این است که از جانب هیچ کس رسالتی ندارد و وضع اجتماعی خود را از هیچ مقامی نگرفته است .فی حد ذاته ـ برخلاف پزشکان و آموزگاران که قدرت حاکم با تصمیم قبلی, آنها را به عنوان ماموران خویش ایجاد کرده ـ محصول هیچ تصمیم قبلی نیست, بلکه ثمره عجیب الخلقه جوامع غول‌آسا است .هیچ کس او را نمی‌خواهد و هیچ کس او را به رسمیت نمی‌شناسد (نه دولت, نه برگزیدگان قدرت حاکم, نه گروه‌های فشار نه سازمان‌های طبقات استثمار شده و نه توده‌ها) .' علاوه بر متن سه سخنرانی سارتر, 'مقدمه‌ای کوتاه از مترجم', 'مقاله‌ای با عنوان روشنفکر و جامعه از فرانسوا شاتله', 'مقاله‌ای با عنوان ارزش‌های روشنفکری از مصطفی رحیمی 'و 'متن نامه‌ای از امیل زولا '(رمان‌نویس مشهور فرانسوی) برای ریاست جمهوری وقت فرانسه با عنوان 'من متهم می‌کنم', به چاپ رسیده است .
ایرج پوراردشیر و مهدی قاسمی این را خواندند
مقدمه ی آقای دکتر مصطفی رحیمی درین این کتاب بی نظیر بود
۱۳ آبان ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
برای رسیدن به عشق بزرگ باید قبیله گرایی را از صفحه دل و صحنه وطن
بزداییم. این مقدمه کار است و گام اوّل در راه رسیدن به انسان. و از آن جا
که پله پله رفت باید سوی بام ، برای رسیدن به قله بشر دوستی چنانکه گفته
شد ... دیدن ادامه » باید ازعشق به وطن گذشت.
ایرج پوراردشیر و مشتاق حسین غوردروازی این را خواندند
parisa zendebudi این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید