:  ۱۰۵۴۱۳
:  فلسفه
:  نقد عقل محض (ققنوس)
:  علت و معلول
   ایمانوئل کانت
   بهروز نظری
:   ققنوس
:  رقعی
:  ۱۶
:  ۲۲.۲
:  سخت
:  ۷۶۸
:  ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:

 کتاب حاضر ترجمة نقد عقل محض اثر ایمانوئل کانت به فارسی است که ویراستار آن کوشیده کل متن را کلمه به کلمه با ترجمة انگلیسی «پل گایر» مطابقت دهد و ویرایش های بسیاری در سه سطح محتوا، معادل گزینی و نحو فارسی بر متن اعمال کند. صرف نظر از تمام مباحث در خصوص متن اصلی آلمانی، و ترجمه های متعدد انگلیسی ، ویراستار حتی در موارد اختلاف برانگیز نیز بر ترجمة «گایر» تکیه کرده است. چشمگیر بودن اصلاحات در ویراست فعلی، هم از حیث کمی و هم از حیث کیفی، حتی با مقایسه ای گذرا با ویراست قبلی همین ترجمه به خوبی آشکار می شود. البته ویراستار از آنجا که ویراستار اثر است نه مترجم آن، کوشیده است تا حتی الامکان از دخالت های سلیقه ای در متن اجتناب کند و عمدتاً از معادل ها یا واژه های مترجم بهره ببرد، مگر در مواقعی که آن ها را اشتباه یا گمراه کننده یافته است.

«بهروز نظری»، مترجم، در ویراست دوم این کتاب کوشیده یک متن قابل فهم به دست دهد. از طرفی او تلاش کرده به صورت آگاهانه در سنت زبان فارسی زنده و معاصر قرار گیرد و با بهره گیری از سنت استادان نثر فارسی سرة معاصر در حد توان خود در راه این بزرگان قدم بردارد.

ویراست دوم ترجمة کتاب نقد عقل محض شامل مقدمه ویراستار فارسی (دکتر محمدمهدی اردبیلی) به همراه یادداشت مترجم و مقدمه ها و پیشگفتارهای ویراست اول و ویراست دوم این کتاب مهم و ارزشمند است و آنگاه وارد متن اصلی می شود.


دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!