:  ۱۰۲۶۶۲
:  فلسفه
:  شرحی بر دیالکتیک روی بسکار (رئالیسم انتقادی دیالکتیک 1)
:  واقع گرایی انتقادی
   عماد افروغ
:   نشر علم
:  رقعي
:  ۱۳۹۴
:  ۱
:  ۱۴.۴
:  ۲۱.۲
:  نرم
:  ۱۵۶
:  ۳۰۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!