:  ۱۳۵۸۶
:  فلسفه
:  چنین گفت زرتشت (رقعی)
:  فلسفه
   فریدریش نیچه
   داریوش آشوری
:   آگه
:  رقعی
:  ۱۴.۵
:  ۲۱.۳
:  ۳۸۴
:  ۷۰۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:
 
کتاب‌هایی هستند که اگر کسی با آن‌ها چنان‌که باید سر کند، یعنی جان‌مایه‌ی اندیشه‌ی آن‌ها را زندگانی کند، نقشی ناستردنی بر روان آدمی می‌گذارند، زیرا سر و کار آن‌ها با جان آدمی‌ست. این‌گونه کتاب‌ها نه معلومات‌اند که عقل آدمی را خوراک دهند، نه ادبیات که حس و عاطفه را برانگیزانند، بلکه جان آدمی را بیدار می‌کنند و با او در سخن می‌آیند. جان آدمی برتر از عقل و احساس اوست و آن گره‌گاهی‌ست که در آن عقل و احساس با هم می‌آمیزند و به مرتبه‌ای والاتر برکشیده می‌شوند. و در آن مرتبه است که جانِ بیدار پدیدار می‌شود که با جهان از درِ سخن درمی‌آید و مشکل او نه چیزهای گذرای جهان و روزمرّگی زندگی، بلکه مسئله‌ی جاودانگی و بی‌کرانگی‌ست؛ راز هستی‌ست. چنین کتاب‌هایی می‌خواهند دری به روی جاودانگی و بی‌کرانگی باشند و انسان را از تنگنای جهان روزمرّه‌ی احساس و کوته‌بینیِ عقل خودبنیاد برهانند. کتاب‌های مقدس چنین‌اند. کسی به جان‌مایه‌ی کلام‌شان راه می‌برد که جان‌اش در پرتوِ آن کلام به روی جاودانگی و بی‌کرانگی گشوده شده باشد. چنین گفت زرتشت نیز چنین کتابی‌ست.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
مطمئن ترین درمان بیماری مردانه ی خودخوار شماری دوست داشته شدن از جانب زنی زرنگ است
۰۷ آبان ۱۳۹۶
parisa zendebudi و سعید علی پور این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
در حال خوندنش هستم. فوق العاده است. روحم به پرواز در میاد موقع خوندن این کتاب.
۱۵ فروردين ۱۳۹۶
رضا صادقی این را خواند
Sogand Nowparast ، مژگان خراسانیان و علیرضا اعرابی این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
چنین گفت زرتشت کتابی برای همه کس و هیچ کس....
محتوای بسیار سنگین و قابل تامل ....
_ شما آن گاه که آرزومند اوج گرفتن اید ,
... دیدن ادامه » روی به بالا دارید ,
و من روی به پایین ؛
زیرا که اوج گرفته ام !

# چنین گفت زرتشت / داریوش آشوری #

۱۴ مهر ۱۳۹۵
فرزانه توکلی و فرشته حسین پور این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
هر آن کس که می خواهد پرواز کردن بیاموزد
ابتدا بایستی ایستادن و راه رفتن و دویدن و صعود کردن و رقصیدن را یاد بگیرد .
هیچ کس پرواز کردن را با پرواز کردن نمی آموزد...!

چنین ... دیدن ادامه » گفت زرتشت | فردریش ویلهلم نیچه
۱۹ مرداد ۱۳۹۴
وقتی توان ایستادن نبود چه باید کرد؟
۰۷ آبان
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید