:  ۱۳۵۸۴
:  فلسفه
:  چنین گفت زرتشت
:  فلسفه آلمانی
   فردریش نیچه
   مسعود انصاری
:   جامی
:  رقعی
:  ۱۴.۵
:  ۲۱.۳
:  نرم
:  ۳۸۴
:  ۵۲۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
خستگی بود که خدایان و آخرت ها را همه آفرید: خستگی ای که می خواهد با یک
جهش، با جهش مرگ، به نهایت رسد، خستگی ای مسکین و نادان، که دیگر
خواستن نمی خواهد.
"چنین گفت زرتشت" اثر "نیچه"
۱۹ آبان ۱۳۹۴
سپیده شوهانی این را خواند
محمد رضا میرزایی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
از همه نوشته ها تنها آن را دوست دارم که با خون خود نوشته باشند.با خون بنویس،و تو خواهی آموخت که خون،روح است.
خون بیگانه را در یافتن آسان نیست:
بیزارم از آنهمه کسان که به کاهلی می خوانند.

نیچه
چنین ... دیدن ادامه » گفت زردشت
۱۸ آبان ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
هر آن کس که می خواهد پرواز کردن بیاموزد
ابتدا بایستی ایستادن و راه رفتن و دویدن و صعود کردن و رقصیدن را یاد بگیرد .
هیچ کس پرواز کردن را با پرواز کردن نمی آموزد...!

چنین ... دیدن ادامه » گفت زرتشت | فردریش ویلهلم نیچه
۱۹ مرداد ۱۳۹۴
محمد رضا میرزایی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید