:  ۹۴۶۲۹
:  فلسفه
:  آرامانشهر دلفین رایانه (مسائلی در باب زیرساخت فلسفی)
:  فلسفه
   مری میجلی
   میثم محمدامینی
:  رقعي
:  ۱۳۹۴
:  ۱
:  ۱۴
:  ۲۰.۵
:  سخت
:  ۳۲۰
:  ۲۲۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
فردگرایی خودخواهانه چیزی نیست که دیگر بیش از این به آن نیاز داشته باشیم. اما زبان فلسفی ما می‌خواهد هنوز در همین چارچوب محبوس‌مان کند.
۱۵ مرداد ۱۳۹۴
آرمان حیدری ارجلو و سمیه امیری این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
آرمانشهر، دلفین، رایانه با زبان و ابزار مفهومی فلسفۀ جدید اما متأثر از نگاه و نوع دغدغۀ فیلسوفان بزرگ گذشته مسائل گوناگونی را طرح می‌کند. نویسنده می‌کوشد در این کتاب فلسفه را به متن زندگی بازگرداند. از نظر او فلسفه به جز ساختن ابـزارهـای مــنطقـی ظـریف و پیچیده، باید شهود و بینش نیز به دسـت دهد. از ایـن مـنظر فلسفه‌ورزی کـاری تـجمـلی ... دیدن ادامه » و محض سرگرمی نیست، بلکه یک ضرورت است. در این کتاب از دشواری‌های اساسی پیرامون مفاهیم محوری نـظیر آزادی، شخصیت، جنسیت، اراده، هوش، خلاقیت و... سخن گفته می‌شود. این‌ها مسائلی جدی‌اند که صرف‌نظر از این‌که چه کسی به آن‌ها می‌پردازد، سرشتی فلسفی دارند.
۱۲ خرداد ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید