:  ۸۹۷۱۸
:  فلسفه
:  جهان و تاملات فیلسوف (گزیده هایی از نوشته های آرتور شوپنهاور)
:  فلسفه آلمان قرن 19
   آرتور شوپنهاور
   رضا ولی یاری
:   نشر مرکز
:  رقعی
:  ۱۴.۳
:  ۲۱.۳
:  نرم
:  ۲۶۶
:  ۳۸۵,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
کسی که آنقدر زندگی کند که دو یا سه نسل را شاهد باشد چون کسی است که در غرفهٔ شعبده بازی می‌نشیند و دو یا سه بار پیاپی برنامه را تماشا می‌کند. شعبده‌ها تنها برای یک بار دیدن جالب هستند و پس از آن تاثیر خود را از دست می‌دهند و دست استاد شعبده‌باز رو می‌شود.


کتاب ... دیدن ادامه » جهان و تأملات فیلسوف
اثر آرتور شوپنهاور
ترجمهٔ رضا ولی‌یاری
نشر مرکز
صفحهٔ ۹۰

۰۵ آذر
خسرو پرویز و مینا مکوندی این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
همواره مقدار معینی هول و درد و هراس برای آدمی لازم است. کشتی بدون وزنه تعادل، سازه ای است ناپایدار و ناسودمند.
قدر مسلم این که، تقلا و اضطراب و زحمت و وحشت، خمیره اصلی زندگی اکثر انسان هاست. اما اگر تمامی آمالِ انسان به سرعت برآورده می شد، وی زندگی خود را صرف چه می کرد؟ با زمان و فرصت خود چه می کرد؟ اگر جهان بهشتی مملو از نعمت و التذاذ و آسایش می بود، سرزمینی با جوی های شیر و عسل، آنجا که هر مجنونی؛ لیلیِ خود را بی دردسر و به سهولت می یابد،
مردمان یا از کسالت و یکنواختی دق میکردند و یا خود را حلق آویز می ساختند، یا آن اندازه جنگ و جنایت و کشتار به راه می افتاد که عاقبت بشر به مراتب بیش از آنچه اکنون باید از دست طبیعت متحمل شود بر خود روا می داشت..

۰۶ خرداد ۱۳۹۶
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
من کمترین ارزشی برای مطالعاتی که صرفا به قصد امرارمعاش باشد ،قائل نیستم

۱۳ مهر ۱۳۹۵
بیژن امامی‌پور و محمدرضا نجفیان این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
کسی که حقیقتاخودمی اندیشد شبیه به پادشاه است.جایگاهش عالی ومستقل است وآرای وی همچون احکام شاهانه یکسره ازقدرت فائق او و بی واسطه ازخود او نشات میگیرد..همان اندازه زیر بارمرجعی (نظر دهنده ی دیگری)می رودکه پادشاهی دستورمیگیرد.
انبوه اذهان عامی گرفتارعقاید رایج وتعصبات ،شبیه مردمانی هستند که به آرامی ازقانون تبعیت می کنند و دستورات بالارامی پذیرند.
چنین افرادی درمباحثاتشان بی قاعده به مرجعیت متشبث میشوند وبه وسیله آن بر آرای یکدیگرقلم می کشند

۱۳ مهر ۱۳۹۵
سینا کاظمی و بیژن امامی‌پور این را دوست دارند
خانم نیلوفر، این نوع روش زندگی که تحلیل تمامی مسائل نظری و عملی از هوشمندی خودمان تاثیر بگیرد کاملاً بهترین و زیباترین نوع زندگی انسانی است و به قول نیچه باعث رشد ابر انسان ها میشود ولی تقویت این ذهن هوشمند جهت تکامل و امکان ارائه بهترین ها و کاربردی ... دیدن ادامه » ترین خروجی هایش با مطالعه و تفکر و تحلیل اذهان و منطق های دیگر تجربیات عمیق ذهنی انسانی، صورت میگیرد. پس با دید انتقادی شما به آثار فکری ارائه شده دیگران مخالفم ولی احتمال میدهم که قصد اصلی شما نقد به تئاتر فلسفی انسانها به قول میشل فوکو ی فرنسوی باشد...
۰۸ شهريور ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید