:  ۲۹۹۸۴
:  هنر
:  نقاشی ایران از دیرباز تا امروز
:  ایران تاریخ
   رویین پاکباز
:  وزیری
:  ۱۶.۵
:  ۲۳.۷
:  نرم
:  ۲۲۸
:  ۶۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
روبین پاکباز، جواهر است
۲۹ فروردين ۱۳۹۵
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید