اضافه به لیست علاقمندی ها در حال حاضر این کالا موجود نیست
:  ۲۷۲۶۹
:  هنر
:  راه هنرمند
:  خلاقیت هنری
   جولیا کامرون
   گیتی خوشدل
:   پیکان
:  وزیری
:  ۱۶.۵
:  ۲۳
:  نرم
:  ۲۷۵
:  ۴۶۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
#هزار کتاب
راه هنرمند
تاریخ شروع۹۴/۱۰/۲۰
برای بیشتر ما این اندیشه که خالق خلاقیت را تشویق می کند ، عقیده ای اغراق آمیز می نماید. میل داریم فکر کنیم یا دست کم بهراسیم که رویاهای خلاق خود پسندانه اند، یا چیزی که خدا برای ما تایید نمی کند .به هر جهت ، هنرمند خلاقمان طفلی درونی است و تمایل دارد که بچگانه بیندیشد.
۱۹ فروردين ۱۳۹۵
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
#هزار کتاب
راه هنرمند
تاریخ شروع۹۴/۱۰/۲۰
برای بیشتر ما این اندیشه که خالق خلاقیت را تشویق می کند ، عقیده ای اغراق آمیز می نماید. میل داریم فکر کنیم یا دست کم بهراسیم که رویاهای خلاق خود پسندانه اند، یا چیزی که خدا برای ما تایید نمی کند .به هر جهت ، هنرمند خلاقمان طفلی درونی است و تمایل دارد که بچگانه بیندیشد.
۱۹ فروردين ۱۳۹۵
مهدی نیازی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
#هزار کتاب
راه هنرمند
تاریخ شروع۹۴/۱۰/۲۰
برای بیشتر ما این اندیشه که خالق خلاقیت را تشویق می کند ، عقیده ای اغراق آمیز می نماید. میل داریم فکر کنیم یا دست کم بهراسیم که رویاهای خلاق خود پسندانه اند، یا چیزی که خدا برای ما تایید نمی کند .به هر جهت ، هنرمند خلاقمان طفلی درونی است و تمایل دارد که بچگانه بیندیشد.
۱۹ فروردين ۱۳۹۵
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید