:  ۱۳۹۰۲۱
:  هنر
:  طراحان بزرگ فرش ایران
:  قالی و قالی بافی ایران
   شیرین صوراسرافیل
:  رحلی
:  ۱۳۹۷
:  ۳
:  ۲۲.۵
:  ۳۰
:  سخت
:  ۴۸۰
:  ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!