:  ۱۳۰۵۸۲
:  هنر
:  تاریخ نگاری هنر (با نگاهی به نقد و نگاشت هنر تجسمی نوگرا در ایران)
:  هنر ایران تاریخ
   شهروز مهاجر
:  رقعي
:  ۱۳۹۶
:  ۱
:  ۱۴.۲
:  ۱۹
:  نرم
:  ۱۴۴
:  ۱۳۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!