:  ۶۰۱۴۴
:  معماری
:  انگلیسی برای دانشجویان معماری
:  زبان انگلیسی معماری
:   سمت
:  وزیری
:  ۱۶.۳
:  ۲۳.۵
:  نرم
:  ۱۶۱
:  ۹۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:

 

این کتاب برای دانشجویان رشته معماری در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «زبان تخصصی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

فهرست :

 

1. The Origins of Design
    Basic Terminology in Architecture
2. The Concept of Theory in Architecture
    The Relationship Between Theory and History in Architecture 
3. Design and Analysis in Architecture
    The Element of Design 
4. Islamic Architecture
    Form and Function in Islamic Architecture 
5. Basic Structural Concepts
    Primary Loads 
6. Modern Urban Planning
    Achieving Good Urban Designs 
7. Space Planning
    The Design Program 
8. Heat Transfer in Buildings
    Materials, Properties, and Thermal Performance of Buildings 
9. Sound Absorption
    Sound Absorbers 
10. Geology and Soils in Site Planning
     Structural and Drainage Characteristics 
11. Equilibrium of Bodies and Systems Using Collinear Forces
     Free-body Diagram 
12. Geographic Information Systems
     GIS in Land Planning and Site Design 
13. Landscape Architecture
     Professional Development 
14. Audio-visual Communications
     Determining Communication Goals 
15. Modular Coordination
     Modular Drafting References
References


دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!