:  ۱۲۶۷۸
:  خانواده
:  جدایی معنوی
:  زنان مطلقه
   دبی فورد
:  رقعي
:  ۱۴.۱
:  ۲۱.۲
:  نرم
:  ۲۹۶
:  ۴۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
امت فوکس گفته است: «رها کردن دیگران، به معنای رهایی خودتان است.» او همچنین می گوید: «تا زمانی که شما نسبت به کسی خشمگین هستید با رشتۀ کیهانی که در حقیقت مانند زنجیر آهنی ست، به او متصل می مانید. شما با یک رشته کیهانی به هر چه که از او متنفر هستید، گره می خورید. کسی که بیش از همه کس در تمامی دنیا از او تنفر دارید، با قلابی قوی تر از آهن به ... دیدن ادامه » شما وصل می شود.»
با آن که فکر می کنید خشم، رنجش، و ناامیدی شما به جا هستند، کسی را که از او متنفر هستید، در طول زندگی بر دوش خود حمل خواهید کرد. در حالی که بخشایش، تنها راه حلی ست که از شما انسانی یکپارچه، کامل و آزاد می سازد.

بخشی از کتاب "جدایی معنوی"
۱۶ آبان ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید