:  ۸۵۲۹۷
:  خانواده
:  نظریه های مردانگی (با تاکید بر رویکردهای جامعه شناختی)
:  جنس مذکر
   علی یعقوبی
:   پژواک
:  رقعي
:  ۱۳۹۳
:  ۱
:  ۱۴.۶
:  ۲۱.۶
:  نرم
:  ۲۳۶
:  ۹۷۸۶۰۰۶۲۹۹۳۲۷
:  ۱۲۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
این کتاب مجموعه نظریه های روان شناختی و اجتماعی مربوط به مطالعات جنسیت و نظریه پردازان دهه اخیر در مطالعات جنسیت و مردانگی را معرفی می کند. خواندن آن را به علاقه مندان حوزه مطالعات جنسیت و نه فقط مطالعات مردان توصیه می کنم.
۱۸ دى
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید