:  ۵۵۹۶۵۲۸
:  عرفان
:  پیامبر
:  عرفان
:   روزنه
:  خشتی بزرگ
:  شومیز
:  ۱۹۰
:  ۴۵۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:

قهرمان این اثر جاودان، پیامبری به نام مصطفی است که هنگام جدا شدن او از قومش فرا رســیده است. مردم در این واپسین دیدار از او ســؤال هایی میکنند تا نغزترین پاســخ ها را دریافت کنند. دکتر قمشه ای ضمن ارائۀ یکی از پاکیزه ترین ترجمه ها، با حاشیه نویسی های خود نشان داده است که این اثر تا چه حد با عرفان و ادبیات فارسی پیوند دارد. در پایان کتاب، اصل داستان به زبان انگلیسی نیز آمده است. 

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید

... عبادت ، آمیزش انسان است با اکسیر حیات
مرا توان آن نیست تا شما را بیاموزم که خداوند را چگونه با کلام خویش عبادت کنید .
که ... دیدن ادامه » او
به گفتارکسی گوش نسپارد مگر آنگاه که خودش کلمات را بر لبان بنده جاری کند .
۰۶ تير ۱۳۹۶
ناصر یُلمه این را خواند
امیر حسام ق این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید