:  ۱۰۸۲۸۶
:  عرفان
:  عشق الهی
:  ادبیات عرفانی
   ویلیام چیتیک
   امیرحسین اصغری
:  رقعي
:  ۱۳۹۶
:  ۲
:  ۱۳
:  ۱۹.۷
:  نرم
:  ۴۸۷
:  ۲۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
وقتی خداوند در قرآن عاشق است، تنها متعلَق عشق او، انسان است. وقتی انسان عاشق/محب است، متعلق عشق وی چیزهای متعدد تواند بود، اما نکته در تذکار عشق هماره بر آن است که آدمی ره به عشق خداوند و هر چه متعلَق عشق اوست، برد. به هر حال، اینجا جای تحلیل آیات قرآنی نیست، این کار را مؤلفانی که بدیشان خواهیم پرداخت، انجام خواهند داد. اکنون در پی اشاره ... دیدن ادامه » به دو آیه قرآنی هستم که مفروض و بنیاد همه مباحث عشق میان خدا و انسان است. یکی از این آیات را میتوان چون کاربرد توحید خواند و دیگری بیان ضرورت واسطهگری پیامبر میان عشق انسان و خداوند. بنابراین در اولین و بدیهیترین معنای آیات، یکی مبین امر خلقی/تکوینی و دیگری امر دینی/تکلیفی است. هر دو آیه کلمه حب را برای افاده عشق استفاده میکنند.
۰۴ تير ۱۳۹۵
پریسا یونسی زاده این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید