:  ۵۵۶۵۵۲۷
:  مدیریت
:  شایستگی های یک مذاکره کننده موفق
:  فن مذاکره
   مسعود حیدری
:  ۱۴
:  ۲۱
:  ۱۸۴
:  ۲۶۰,۰۰۰ ریال


این کتاب به صورت کاربردی باورها، آگاهی های درونی، توانمندی های ذاتی و اکتسابی، ویژگی ها و خصوصیات شخصیتی و رفتاری، دانش، آگاهی ها، مهارت ها و تکنیک هایی که یک مذاکره کننده شایسته و موفق باید از آنها برخوردار باشد را با محوریت تجربیات دکتر مسعود حیدری پدر اصول و فنون مذاکره ایران به رشته حریر درآورده است.​
 

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!