:  ۱۲۹۰۹۲
:  مدیریت
:  هنر معامله گری به سبک ترامپ
:  هنر معامله
   دونالد جی ترامپ
   مبینا خسروی
:   منوچهری
:  رقعی
:  ۱۴.۵
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۳۰۹
:  ۵۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
دیدگاه ترامپ نسبت به مسال برام جالب
۳۰ آبان ۱۳۹۶
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید