:  ۵۵۱۶۳۲۳۰
:  مدیریت
:  مدرسه معامله گری در بازار جهانی ارز
:  ارز - نرخ ها - الگوهای اقتصادسنجی
   احسان حاجی
:   چالش
:  وزیری
:  شومیز
:  ۸۹۰
:  ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال


فهرست مطالب:

- فصل 1- مهدکودک:

بخش 1- بازار ارز چیست؟
درس 1- بازار ارز چیست؟
درس 2- چه چیزی در بازار ارز معامله می شود؟
درس 3- خرید و فروش جفت ارزها
درس 4- اندازه بازار و نقدینگی (LIQUIDITY)

درس 5- روش های مختلف برای معامله بازار ارز

بخش 2- چرا باید در بازار ارز معامله کنیم؟

درس 1- مزایای معاملات بازار ارز

درس 2- مقایسه بازار ارز و سهام
درس 3- مقایسه بازار ارز و قراردادهای آتی

بخش 3- چه کسانی در بازار ارز معامله می کنند؟

درس 1- ساختار بازار ارز
درس 2- بازیگران بازار ارز
درس 3- تاریخ بازار ارز را بیاموزید!

بخش 4- چه زمانی برای معامله در بازار ارز مناسب است؟

درس 1- جلسات معاملاتی بازار ارز
درس 2- جلسه توکیو
درس 3- جلسه لندن
درس 4- جلسه نیویورک
درس 5- بهترین ساعات روز برای معامله در بازار ارز
درس 6- بهترین روزهای هفته برای معامله در بازار ارز

بخش 5- چگونه در بازار ارز معامله کنیم؟

درس 1- چگونه از طریق معاملات بازار ارز، درآمدزایی کنیم؟
درس 2- زمان مناسب برای خرید یا فروش جفت ارزی
درس 3- پیپ (pip) در بازار ارز چیست؟
درس 4- در بازار ارز، لات به چه معناست؟
درس 5- با استفاده از اصطلاحات بازار ارز، عشق زندگی خود را تحت تأثیر قرار دهید
درس 6- انواع دستورهای بازار ارز
درس 7- حساب آزمایشی، راهی به سوی موفقیت
درس 8- معاملات بازار ارز، میانبری برای پولدار شدن نیست!

- فصل 2- پیش دبستانی:

بخش 1- کارگزاران 101 
درس 1- تاریخ معاملات خرد بازار ارز
درس 2- انواع کارگزاران بازار ارز: پشت میزنشین ها (dealing desk) و مجازی (no dealing desk)
درس 3- مقایسه کارگزاران پشت میزنشین با کارگزاران مجازی
درس 4- شش نکته مهم برای انتخاب کارگزار مناسب
درس 5- مراقب دفاتر شرط بندی (bucket shops) باشید
درس 6- چگونه از خود در برابر کلاه برداری های کارگزاران بازار ارز محافظت کنیم
درس 7- چگونه در بازار ارز، حساب معاملاتی باز کنیم

بخش 2- سه نوع آنالیز

درس 1- سه نوع آنالیز بازار ارز
درس 2- آنالیز فنی
درس 3- آنالیز بنیادی
درس 4- آنالیز تمایلات بازار
درس 5- چه نوع آنالیزی برای معاملات بازار ارز بهتر است؟

بخش 3- انواع نمودارها

درس 1- سه نوع نمودار بازار ارز و نحوه خواندن آن ها

- فصل 3- دبستان:

بخش1- مقطع اول – سطوح حمایت و مقاومت

درس 1- حمایت و مقاومت بازار ارز
درس2- خطوط روند
درس 3- کانال¬ها
درس 4- نحوه معامله حمایت و مقاومت
درس 5- خلاصه: معامله حمایت و مقاومت

بخش 2- مقطع دوم – شمع های ژاپنی

درس 1- شمع ژاپنی چیست؟
درس 2- آناتومی شمع ژاپنی
درس 3- الگوهای شمعی پایه
درس 4- الگوهای تک شمعی
درس 5- الگوهای دو شمعی
درس 6- الگوهای سه شمعی
درس 7- راهنمای شمع های ژاپنی
درس 8- خلاصه: شمع های ژاپنی

بخش 3- مقطع سوم – فیبوناچی

درس 1- معاملات فیبوناچی
درس 2- نحوه استفاده از فیبوناچی اصلاحی برای ورود به معاملات بازار ارز
درس 3- فیبوناچی اصلاحی، شکست ناپذیر نیست
درس 4- نحوه استفاده از فیبوناچی اصلاحی با حمایت و مقاومت
درس 5- نحوه استفاده از فیبوناچی اصلاحی با خطوط روند
درس 6- نحوه استفاده از فیبوناچی اصلاحی با شمع های ژاپنی
درس 7- نحوه استفاده از گسترش های فیبوناچی برای تعیین زمان کسب سود
درس 8- نحوه استفاده از فیبوناچی به منظور قرار دادن توقف و جلوگیری از زیان بیشتر
درس 9- خلاصه: معاملات فیبوناچی

بخش 4- مقطع چهارم – میانگین های متحرک

درس 1- میانگین¬ متحرک (moving average) چیست؟
درس 2- میانگین متحرک ساده (SMA)
درس 3- میانگین متحرک نمایی (EMA)
درس 5- نحوه استفاده از میانگین های متحرک برای تعیین روند
درس 6- نحوه ترکیب تلاقی میانگین های متحرک در سیسم معاملاتی
درس 7 - نحوه استفاده از میانگین های متحرک به¬عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویا
درس 8- خلاصه: استفاده از میانگین های متحرک

بخش 5- مقطع پنجم – شاخص های نموداری رایج

درس 1- نحوه استفاده از باندهای بولینگر
درس 2- نحوه استفاده از شاخص MACD
درس 3- نحوه استفاده از SAR
درس 4- نحوه استفاده از شاخص تصادفی (Stochastic)
درس 5- نحوه استفاده از RSI (شاخص قدرت نسبی)
درس 6- نحوه استفاده از ADX (شاخص میانگین جهت¬دار)
درس 7- ایچیموکو کینکو هیو (Ichimoku Kinko Hyo)
درس 8- معامله با چندین شاخص نموداری
درس 9- بهترین شاخص فنی در بازار ارز کدام است؟
درس 10- خلاصه: شاخص های نموداری رایج

- فصل 4- مدرسه راهنمایی:

بخش 1- مقطع ششم – نوسان سازها و شاخص های تکانه
درس 1- مقایسه شاخص های پیشرو (leading) و شاخص های تأخیری (lagging)
درس 2- نحوه استفاده از نوسان سازها جهت اطلاع از پایان روند
درس 3- نحوه استفاده از شاخص های تکانه جهت تأیید روند
درس 4- خلاصه: شاخص های پیشرو و تکانه

بخش 2- مقطع هفتم – الگوهای نموداری مهم

درس 1- الگوهای نموداری
درس 2- نحوه معامله رأس دوقلو و انتهای دوقلو
درس 3- نحوه معامله الگوی سر و شانه ها
درس 4- نحوه معامله الگوی نموداری گوه
درس 5- نحوه استفاده از الگوهای نموداری مستطیل جهت معامله شکست ها
درس 6- نحوه معامله پرچم های نزولی و صعودی
درس 7- نحوه معامله الگوهای نموداری مثلث
درس 8- سه گروه اصلی الگوهای نموداری
درس 9- راهنمای الگوهای نموداری بازار ارز

بخش 3- مقطع هشتم – نقاط چرخش (pivot points)

درس 1- نقاط چرخش بازار ارز
درس 2- نحوه محاسبه نقاط چرخش
درس 3- نحوه استفاده از نقاط چرخش در معاملات محدوده (Range Trading)
درس 4- نحوه استفاده از نقاط چرخش برای معامله شکست ها
درس 5- نحوه استفاده از نقاط چرخش برای اندازه گیری تمایل بازار
درس 6- سه نوع دیگر از نقاط چرخش
درس 7- خلاصه: نقاط چرخش

- فصل 5- مدرسه تابستانی:

بخش 1- نظریه موج الیوت
درس 1- نظریه موج الیوت
درس 2- امواج پیشرو (impulse waves)
درس 3- امواج اصلاحی
درس 4- موج¬های الیوت داخل یک موج الیوت
درس 5- 3 قانون اصلی نظریه موج الیوت
درس 6- نحوه معامله در بازار ارز با استفاده از امواج الیوت
درس 7- خلاصه: نظریه موج الیوت

بخش 2- الگوهای هارمونیک قیمت 

درس 1- الگوهای هارمونیک قیمت در بازار ارز
درس 2- ABCD و سه-حمله
درس 3- معامله الگوی گارتلی
درس 4- سه گام مهم برای معامله الگوهای هارمونیک قیمت
درس 5- خلاصه: الگوهای هارمونیک قیمت

- فصل 6- دبیرستان:

بخش 1- مقطع نهم – معامله واگرایی ها

درس 1- معامله واگرایی ها
درس 2- واگرایی  عادی
درس 3- واگرایی پنهان
درس 4- نحوه معامله واگرایی ها
درس 5- هنگام معامله واگرایی، چگونه از ورود زودهنگام اجتناب کنیم؟
درس 6- نه قانون برای معامله واگرایی ها
درس 7- راهنمای واگرایی
درس 8- خلاصه: واگرایی ها

بخش 2- مقطع دهم – محیط بازار

درس 1- محیط معاملاتی خود را بشناسید
درس 2- بازار دارای روند چیست؟
درس 3- بازار دارای محدوده چیست؟
درس 4- اصلاح یا بازگشت؟
درس 5- نحوه شناسایی بازگشت ها
درس 6- از خودتان دربرابر بازگشت ها محافظت کنید

بخش 3- مقطع یازدهم – معامله شسکت ها و کاذب ها

درس 1- نحوه معامله شکست ها
درس 2- نحوه محاسبه فراریت
درس 3- انواع شکست ها
درس 4- نحوه معامله شکست ها با استفاده از خطوط روند، کانال ها و مثلث ها
درس 5- نحوه اندازه گیری قدرت شکست
درس 6- نحوه کشف کاذب ها
درس 7- نادیده گرفتن (Fade) شکست
درس 8- نحوه معامله شکست های کاذب
درس 9- خلاصه: معامله شکست ها و کاذب ها

بخش 4- مقطع دوازدهم – آنالیز بنیادی

درس 1- آنالیز بنیادی چیست؟
درس 2- چرا نرخ¬های بهره برای معامله گران بازار ارز اهمیت دارد؟
درس 3- سیاست پولی چه تأثیری بر بازار ارز دارد؟
درس 4- بانک های مرکزی هاکیش (Hawkish) و داویش (Dovish)
درس 5- عوامل بنیادی مؤثر بر ارزش های ارز
درس 6- اخبار بازار ارز و داده های بازار را در کجا پیدا کنیم؟
درس 7- انتظارات بازار نسبت به اخبار و تأثیر آن ها بر ارزها

بخش 5- مقطع سیزدهم – جفت های ارزی متقابل

درس 1- جفت ارزی متقابل چیست؟
درس 2- چرا باید جفت های ارزی متقابل را معامله کرد؟
درس 3- جفت های ارزی متقابل بسیار رایج هستند
درس 4- معامله مابه التفاوت های نرخ بهره
درس 5- هنگام معامله جفت های ارزی متقابل گمنام (Obscure Currency Crosses) مراقب باشید
درس 6- نحوه معامله عوامل بنیادی با جفت¬های متقابل
درس 7- نحوه معامله جفت ارزی مصنوعی (Synthetic Currency Pair)  و اینکه چرا نباید این کار را کرد
درس 8- معامله جفت های متقابل یورو و ین
درس 9- نحوه استفاده از جفت های متقابل برای معامله جفت های اصلی
درس 10- نحوه تأثیرگذاری جفت های متقابل بر جفت های دلار
درس 11- خلاصه: جفت¬های ارزی متقابل

بخش 6 – مقطع چهاردهم – آنالیز بازه¬های زمانی متعدد

درس 1- معامله بازه های زمانی متعدد در بازار ارز
درس 2- بهتر است در کدام بازه زمانی معامله کنم؟
درس 3- کدام بازه زمانی برای انجام معامله بهتر است؟
درس 4- چرا هنگام معاملات بازار ارز باید بازه های زمانی متعدد را زیر نظر داشته باشید؟
درس 5- نحوه استفاده از بازه های زمانی متعدد برای یافتن نقاط ورود و خروج بهتر
درس 6- معامله با استفاده از سه بازه زمانی
درس 7- خلاصه: آنالیز بازه های زمانی متعدد

- فصل 7- دوره کارشناسی:

بخش 1- سال اول

1-1- تمایل بازار
درس 1- تمایل بازار ارز
درس 2- گزارش تعهد معامله گران
درس 3- چگونه گزارش COT را پیدا کنیم؟
درس 4- درک گزارش COT
درس 5- نحوه استفاده از گزارش COT برای انجام معاملات
درس 6- نحوه انتخاب رأس¬ها و انتهاها با استفاده از گزارش COT
درس 7- چگونه برای خود، شاخص معاملاتی COT ایجاد کنیم؟
درس 8- نحوه تفسیر گزارش COT
درس 9- خلاصه: تمایل بازار

2-1- معامله اخبار

درس 1- اخبار، بازار ارز را تکان می دهد
درس 2- در معامله اخبار، بااحتیاط عمل کنید
درس 3- کدام¬یک از اخبار را باید معامله کرد؟
درس 4- دو روش برای معامله اخبار
درس 5- نحوه معامله اخبار با استفاده از گرایش جهت دار
درس 6- نحوه معامله اخبار با استفاده از استراتژی معاملاتی دوپایه ای (Straddle)

درس 7- خلاصه: معامله اخبار

3-1- معامله حمل (Carry Trade)
درس 1- معامله حمل چیست؟
درس 2- معامله حمل ارز چیست؟
درس 3- معاملات حمل چه زمانی درست عمل می¬کنند و چه زمانی کارایی ندارند؟
درس 4- ریسک و معیار معامله حمل
درس 5- خلاصه: معامله حمل

بخش 2- سال دوم

1-2- شاخص دلار آمریکا

درس 1- شاخص دلار آمریکا چیست؟
درس 2- شاخص دلار آمریکا را چگونه بخوانیم؟
درس 3- شاخص وزنی-معاملاتی دلار (trade-weighted dollar index)
درس 4- نحوه استفاده از USDX در معاملات بازار ارز
درس 5- نظریه لبخند دلار (Dollar Smile Theory)

2-2- همبستگی¬های بینابازاری

درس 1- طلا چه تأثیری بر AUD/USD و USD/CHF دارد؟
درس 2- نفت چه تأثیری بر USD/CAD دارد؟
درس 3- سود اوراق قرضه (Bond Yields) چه تأثیری بر تحرکات ارز دارد؟
درس 4- اسپردهای اوراق قرضه بین دو کشور چه تأثیری بر نرخ تبادل ارز آن ها دارد؟
درس 5- اوراق دارای درآمد ثابت (fixed income securities) چه تأثیری بر تحرکات ارز دارند؟

3-2- استفاده از سهام برای معامله در بازار ارز

درس 1- بازار ارز و بازارهای سهام جهانی
درس 2- رابطه بین سهام و بازار ارز
درس 3- بازار سهام چه تأثیری بر بازار ارز دارد؟
درس 4- نحوه استفاده از EUR/JPY به عنوان شاخص اصلی برای سهام
درس 5- راهنمای آنالیز بینابازاری

4-2- پروفایل کشورها

درس 1- راهنمای اقتصادهای اصلی برای معامله گران بازار ارز
درس 2- ایالات متحده آمریکا
درس 3- منطقه یورو
درس 4- بریتانیا
درس 5- ژاپن
درس 6- کانادا
درس 7- استرالیا
درس 8- نیوزیلند
درس 9- سوییس
درس 10- چین
بخش 3- سال سوم

1-3- برنامه معاملاتی خود را تنظیم کنید

درس 1- برنامه معاملاتی چیست؟
درس 2- چرا معامله¬گران بازار ارز به برنامه معاملاتی نیاز دارند؟
درس 3- چرا انضباط معاملاتی، کلید سودآوری مستمر است؟
درس 4- چگونه می¬توان سبک معاملاتی هماهنگ با شخصیت خود را پیدا کرد؟
درس 5- انگیزه شما برای معامله در بازار ارز چیست؟
درس 6- سرمایه ریسک (Risk Capital) چیست؟ چقدر می¬توان ضرر کرد؟
درس 7- چه مقدار از زمان خود را می¬توانید به معاملات بازار ارز اختصاص دهید؟
درس 8- انتظار دارید چه مقدار سود از معاملات بازار ارز به دست آورید؟
درس 9- روتین روزانه شما قبل از شروع معاملات چیست؟
درس 10- از چه نرم¬افزار، سخت¬افزار و ابزارهای معاملاتی دیگر بازار ارز استفاده خواهید کرد؟
درس 11- به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید
درس 12- خلاصه: تنظیم برنامه معاملاتی

2-3- شما چه نوع معامله گری هستید؟

درس 1- انواع مختلف سبک های معاملاتی را بشناسید
درس 2- مهم ترین سرمایه گذاری شما به عنوان معامله گر بازار ارز
درس 3- ریزه خواری
درس 4- معامله روزانه
درس 5- معامله سویینگ
درس 6- معامله موقعیت
درس 7- شما چه نوع معامله¬گری هستید؟

3-3- تدوین سیستم معاملاتی مخصوص به خود

درس 1- نحوه تدوین سیستم معاملاتی مکانیکی
درس 2- طراحی سیستم معاملاتی در 6 مرحله
درس 3- ساختن سیستم معاملاتی در 6 مرحله
درس 4- سیستم معاملاتی «به صورت مضحکی آسان»
درس 5- خلاصه: تدوین سیستم معاملاتی مکانیکی

4-3- دفتر معاملات

درس 1- چرا به دفتر معاملات بازار ارز نیاز داریم؟
درس 2- 5 دلیل برای داشتن دفتر معاملات
درس 3- 5 مورد مهم که باید در دفتر معاملات وجود داشته باشد
درس 4- منطقه معاملاتی بالقوه
درس 5- ماشه ورود
درس 6- اندازه موقعیت
درس 7- قواعد مدیریت معامله
درس 8- گذشته نگری معاملات
درس 9- آمار دفتر معاملات
درس 10- بررسی دفتر معاملات
درس 11- داشتن دفتر معاملات منظم دشوار است اما ارزش صرف وقت را دارد
درس 12- خلاصه: دفتر معاملات

5-3- نحوه استفاده از نرم افزار متاتریدر4

درس 1- معرفی ¬نرم¬افزار متاتریدر4
درس 2- مقدمات MT4: نحوه تنظیم دستورها
درس 3- مقدمات MT4: نحوه نصب EA
درس 4- مقدمات MT4: نحوه استفاده از شاخص¬ها

بخش 4- سال چهارم

1-4- مدیریت ریسک
درس 1- مدیریت ریسک چیست؟
درس 2- چه مقدار سرمایه معاملاتی برای انجام معاملات بازار ارز نیاز دارید؟
درس 3- افت سرمایه (drawdown) و حداکثر افت سرمایه
درس 4- هرگز بیش از 2% در هر معامله ریسک نکنید
درس 5- نسبت سود به ریسک (reward-to-risk ratio)
درس 6- خلاصه: مدیریت ریسک

2-4- مهم ترین علت مرگ معامله گران بازار ارز

درس 1- نادیده گرفتن اهرم سرمایه: علت شکست اکثر معامله گران تازه کار بازار ارز
درس 2- شرح اهرم سرمایه و مارجین
درس 3- تشریح تماس مارجین
درس 4- در معامله با استفاده از مارجین، احتیاط کنید
درس 5- چگونه اهرم سرمایه، حساب شما را سریعاً خالی می کند؟
درس 6- اهرم سرمایه کم به بقای معامله گران تازه کار در بازار ارز کمک می کند
درس 7- اهرم سرمایه، چه تأثیری بر هزینه های معاملاتی دارد؟
درس 8- هرگز اهرم سرمایه را دست¬کم نگیرید!

3-4-  تعیین اندازه موقعیت

درس 1- تعیین اندازه موقعیت
درس 2- محاسبه اندازه¬های موقعیت
درس 3- تعیین اندازه موقعیت پیچیده
درس 4- خلاصه: تعیین اندازه موقعیت

4-4- تنظیم دستورهای توقف زیان

درس 1- 4 نوع دستور توقف زیان
درس 2- نحوه تنظیم دستور توقف زیان بر اساس درصد حساب
درس 3- نحوه تنظیم دستور توقف زیان بر اساس حمایت و مقاومت نمودارها
درس 4- نحوه تنظیم دستور توقف زیان بر اساس فراریت قیمت
درس 5- نحوه تنظیم دستور توقف زیان بر اساس محدودیت زمانی
درس 6- 4 اشتباه بزرگ معامله¬گران، هنگام تنظیم دستورهای توقف
درس 7- 3 قاعده که باید هنگام استفاده از دستورهای توقف زیان رعایت کرد

درس 8- خلاصه: تنظیم دستورهای توقف زیان

5-4- اسکیل این و اسکیل اوت کردن (Scaling In And Out)

درس 1- اسکیل این و اسکیل اوت کردن به/از موقعیت ها
درس 2- نحوه اسکیل اوت کردن از موقعیت ها
درس 3- نحوه اسکیل این کردن به موقعیت
درس 4- نحوه اضافه کردن به موقعیت های برنده
درس 5- خلاصه: اسکیل این و اوت کردن به/از معاملات

6-4- همبستگی¬های ارزی

درس 1- شرح همبستگی ارزی
درس 2- نحوه خواندن جدول های همبستگی ارزی
درس 3- آیا بدون اینکه خبر داشته باشید، ریسک خود را دو برابر کرده اید؟
درس 4- نحوه استفاده از همبستگی ارزی در معاملات
درس 5- مراقب باشید! همبستگی های ارزی تغییر می کنند!
درس 6- نحوه محاسبه همبستگی های ارزی با استفاده از اکسل
درس 7- خلاصه: همبستگی های ارزی
فصل 8- فارغ التحصیلی

بخش 1- کلاهبرداری های معاملاتی بازار ارز

درس 1- حساب های مدیریت شده بازار ارز
درس 2- کلاهبرداری های بازار ارز
درس 3- روبات های بازار ارز
درس 4- نشانه های بازار ارز
درس 5- کلاهبرداری های کارگزار بازار ارز
درس 6- آژانس های نظارتی ایالات متحده آمریکا
درس 7- آژانس های نظارتی خارجی
درس 8- چگونه از خود در برابر کلاهبرداری های بازار ارز محافظت کنیم؟

بخش 2- قراردادهای اختیار معامله دوگانه (Binary Options)

درس 1- قراردادهای اختیار معامله چه نوع قراردادهایی هستند؟
درس 2- قراردادهای اختیار معامله دوگانه چه نوع قراردادهایی هستند؟
درس 3- چگونه با معامله قراردادهای اختیار معامله دوگانه، کسب سود کنم
درس 4- سه نوع قرارداد اختیار معامله دوگانه
درس 5- آنالیز بازار در مورد قراردادهای اختیار معامله دوگانه
درس 6- آیا بر قراردادهای اختیار معامله دوگانه نیز نظارتی وجود دارد؟
درس 7- مقایسه قراردادهای اختیار معامله دوگانه با بازار ارز

بخش 3- تست های شخصیت

تست 1: کدام یک از سبک های معاملاتی برای شما مناسب تر است؟
تست 2: بهتر است کدام ارزها را معامله کنید؟
تست 3: سطح تجربه معاملاتی شما چقدر است؟
تست 4: آیا بهتر است یک معامله گر مکانیکی باشید یا احتیاطی؟ یا هر دو؟
تست 5: چه نوع سیستم مکانیکی متناسب با شخصیت شما است؟
تست 6: رفتار شما در مقابل ریسک چگونه است؟
تست 7: چه نوع توقفی برای سبک معاملاتی شما مناسب است؟

بخش 4- سخنرانی فارغ التحصیلی

درس 1- تبریک می گویم! بالاخره فارغ التحصیل شدید!
درس 2- بر فرآیندها تمرکز کنید، نه بر سودها
درس 3- خدای من! جام مقدسی وجود ندارد!
درس 4- صبور و منضبط باشید.
درس 5- عاشق بازی بازار ارز باشید


دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!