:  ۵۵۱۵۵۷۱۳
:  مدیریت
:  استراتژی لوکس گرایی (قاعده شکنی در بازاریابی به منظور دستیابی به برند لوکس)
:  قاعده شکنی در بازار
:  وزیری
:  ۱۳۹۷
:  ۲
:  ۱۷
:  ۲۴.۵
:  نرم
:  ۳۷۰
:  ۴۵۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:

این کتاب تالیف دو متخصص با حرفه های متفاوت و مکمل که هرکدام دارای تجربیاتی در زمینه ی محصولات و برندهای لوکس دارند، است. کتاب سعی دارد تا مدیریت محصولات و برندهای لوکس را بر اساس تجارب موفق و ناموفق برندهای پیشروی اروپایی شرح دهد. بر این اساس، نویسندگان نتیجه گیریهای عملی در زمینه ی آمیخته ی بازاریابی کالاها و خدمات لوکس ارائه می دهند که گاهی اوقات با بازاریابی کلاسیک در تضاد قرار دارند.

تلاش کتاب بر این است که اصول روشنی برای تبدیل شدن برندها به برندی لوکس و لوکس ماندن در سطح استراتژیها ارائه دهد. همچنین، کتاب چارچوبی نظری برای شناخت دینامیک لوکس گرایی در طول زمان و تاریخ ارائه می دهد. به کمک این چارچوب بهتر می توان به فلسفه ی وجودی اصول حاکم بر بازارهای بشدت بین المللی امروزی پی برد.

از مزایای این کتاب، شرح اصول مدیریتی است که می تواند به زمینه هایی فراتر از محصولات و کسب و کارهای لوکس فعلی بسط بیابند.

* فهرست مطالب کتاب «استراتژی لوکس گرایی» به شرح زیر است:

بخش اول: بازگشت به پایه های لوکس گرایی
فصل اول: در آغاز فقط لوکس بود
فصل دوم: پایان یک ابهام؛ ممتاز لوکس نیست
فصل سوم: قوانین ضدبازاریابی
فصل چهارم: ابعاد لوکس گرایی امروزی


بخش دوم: برندهای لوکس نیازمند مدیریت خاص خاص خود هستند
فصل پنجم: نگرش مشتریان نسبت به لوکس گرایی
فصل ششم: توسعه ی ارزش ویژه ی برند
فصل هفتم: بسط برند لوکس
فصل هشتم: احراز شرایط محصول به عنوان لوکس
فصل نهم: قیمت گذاری لوکس
فصل دهم: توزیع و مساله ی اینترنت
فصل یازدهم: ارتباطات لوکس گرایی
فصل دوازدهم: مدیریت مالی و منابع انسانی یک شرکت لوکس

بخش سوم: چشم انداز استراتژیک
فصل سیزدهم: مدل های کسب و کار لوکس گرایی
فصل چهاردهم: ورود به دایره ی لوکس گرایی و ترک آن
فصل پانزدهم: درسهایی از لوکس گرایی
فصل شانزدهم: نتیجه: لوکس گرایی و توسعه ی پایدار

یادداشت مترجمان :

مفهوم آنچه در زبان انگلیسی "لاکچری" می نامند، به قدری پیچیده، و پررمزوراز به نظر می آید، که در همان ابتدای راه و در تعیین معادل مناسب برای این واژه، با دشواری روبه رو می شویم. واقعیت این است که در زبان فارسی معادل مستقیم برای این واژه وجود ندارد. واژه ی "لاکچری"، از واژه ی لاتین "لوکسوس" به معنای ارتقا و برتری استخراج شده است، همچنین می دانیم که واژه ی "لوکس" در لاتین به معنای نور است. با عنایت به این مفاهیم، می توان دریافت که لاکچری به درخشش ناشی از رشد و تعالی و برتری اشاره دارد، همچون درخششی که فلز و یا گوهری گرانبها در برابر آفتاب از خود به نمایش می گذارد. از این رو، واژه هایی نظیر عالی، متعالی، تجمّل، و حتی فاخر، اولین واژه هایی هستند که به ذهن متبادر می شوند، و به نحوی دربرگیرنده ی مفاهیم پنهان در پس واژه ی لاکچری هستند، اما هر یک از این واژگان بخشی از بار واژه ی اصلی را با خود ندارند، و یا مفاهیمی دیگر را بر دوش می کشند که به همراه واژه ی اصلی نیست.

برای مثال، واژه ی "تجمّل" در فرهنگ ایرانی، به مرور زمان از مفهوم اولیه ی خود دور شده و امروزه بیشتر دربرگیرنده ی مفهوم تشریفات زائد و خودنمایی و افاده است تا ریشه ی آن، که به معنای "زینت یافتن و آراسته شدن2" است. از طرف دیگر واژه ی "فاخر" که در سالهای اخیر بیشتر به گوشمان می خورد، بخشی از بار معنایی لاکچری را دارد، اما در عین حال در ذهن مخاطب ایرانی، این واژه بیشتر تداعی کننده ی مفاهیم غیرمادی و معنوی از جنس شعر و موسیقی و ادبیات است.

واژگان "عالی" و "متعالی" هم با اینکه دقیقاً معادل ریشه ی لاتین واژه ی لاکچری هستند، اما بیش از اندازه به واژه هایی عمومی تبدیل شده اند، و طنین و بار مثبت لازم برای حمل مفهوم لوکس بودن را ندارند. برای مثال، عالی به قدری معنای عام یافته است که به عنوان صفت به هر چیزی، از یک وعده ی شام تا بازی فوتبال و... قابل چسبیدن است.

با توجه به مسائل ذکرشده، مترجم عامدانه از انتخاب واژه ی معادل فارسی صرف نظر کرده و عبارت ترکیبی لوکس گرایی را به جای واژه ی "لاکچری" به کار برده است، و از آنجا که در فرهنگ عامه، واژه ی لوکس به طورکامل جا افتاده است، لوکس را به عنوان صفت واژه ی لاکچری، عیناً مورد استفاده قرار داده است.

هرچند شاید بهترین معادل برای "لاکچری" عبارت "فخر و تجمّل"، و "فاخر و تجملی" صفتی مناسب برای "لوکس" باشد، اما خواننده تصدیق می کند، که به کارگیری چنین عبارات طولانی و پرطمطراقی در جای جای کتابی درباره ی استراتژی برندهای لوکس می تواند بیشتر به خستگی ذهن بینجامد. شایسته است که خواننده هنگام مطالعه ی کتاب در برخورد با واژگان "لوکس گرایی" و "لوکس"، مفاهیم تجمل و فاخر بودن را در پس ذهن خویش مرور کند.

موضوع دیگری که اشاره به آن می تواند مفید باشد، تصورات نادرستی است که حول مفهوم لوکس گرایی وجود دارد. برداشت بخشی از عامه ی مردم از لوکس گرایی، خودستایی ناشی از ثروت است، درحالی که لوکس گرایی حقیقی، حداقل آن چیزی که منظور و مراد نویسندگان کتاب پیش رو بوده است، فرسنگها با خودستایی ناشی از ثروت فاصله دارد.

لوکس گرایی مورد نظر این کتاب، ریشه در سنتها، فرهنگ، هنر و تاریخ جوامع دارد.

چگونه می توان لوکس و لوکس گرایی را از جنس افاده و خودستایی دانست و در همان حال، فرش این هنر اصیل و زیبای ایرانی را به عنوان کالای لوکس سنتی ایرانی ستود. ارباب سخن حافظ می گوید:

"جای آن است که خون موج زند از دل لعل      زین تغابن که خزف می شکند بازارش"

بی شک راه خزف خودستایی، از راه لعل لوکس گرایی جدا است. مطابق عقیده ی قدما، لعل در مقام صبر، و تحمل تابش مداوم آفتاب از مقام سنگی بی ارزش به لعلی درخشان تعالی می یابد. کالای لوکس حقیقی مثالی از همین عقیده ی قدما است: که صنعتگران هنرمند، به دور از سری کاری ماشینی و با صبر و دقت وسواس گونه تولید کرده اند، و کیست که نداند ارزش همچون کالایی را دیگر نمی توان به قیمت مواد اولیه، و نفر ساعت صرف شده فروکاست بلکه؛ ارزش دیگری همراه محصول است که بیش و پیش از هر چیزی از جنس شور، ذوق، هنر و سلیقه است. حال چه خودروی فراری ساخت کارگاه مارنلو در ایتالیا باشد، چه فرش ایرانی که ارزشی بیش از خامه، ابریشم، و نخ و ساعاتی دارد که پای دار قالی صرف شده است، ارزشی بزرگتر از جنس روِیای طراح نقشه کش، و زن و مرد قالیباف، در تمنای بهشت مینو که در لچک و ترنج فرش بازآفرینی شده است.

از این منظر اشیا، کالاها، و حرفه هایی نظیر: فرش، گلیم، ترمه، قلمکار، منبت، خاتم، مینا، کاشی، سوزن دوزی، نمدمالی، گیوه بافی، قلم زنی، معرق و میناتور و خراطی، می توانستند و می توانند سرمنشأ لوکس گرایی حقیقی ایرانی باشند، همان گونه که عطر و چرم و دوزندگیهای فاخر در فرانسه، و ایتالیا از صنایعی سنتی و محلی ریشه گرفته، و به برندهای چند میلیارد دلاری جهانی تبدیل شده اند.

لوکس گرایی امروزی، راه درازی پیموده است تا از یک بازار گوشه ای1 تا اوایل قرن بیستم میلادی به بخشی مجزا و قابل توجه، با توان ارزش آفرینی قابل توجه، تبدیل شود. خواننده، هنگام مطالعه ی کتاب با ذکر تمامی تاریخهای میلادی ذکرشده در داخل پرانتز به شکل هجری شمسی روبه رو می شود، که به خواننده ی ایرانی امکان مقایسه ی زمانی دقیقتری می دهد.

در پایان، ایران کشوری است با تاریخ و فرهنگی بسیار قدیم و سرشار از داستانها، افسانه ها، اسطوره ها و هنرهای بومی، که می توانند دستمایه های ارزشمند برای خلق برندهای لوکس و جهانی شوند. آموزه های این کتاب می تواند به سرمایه گذاران، کارآفرینان، و متخصصان کمک کند تا با شناخت صحیح از تفاوتهای اصول کسب وکار، بازاریابی، و برندسازی لوکس از بازاریابی محصولات مصرفی و صنعتی بتوانند کسب وکارهای مبتنی بر لوکس گرایی را ایجاد و تقویت کنند، کسب وکارهایی که در صورت وفادار ماندن به اصول استراتژی برندهای

لوکس، می توانند بیش از هر کسب وکار دیگری بازدهی داشته باشند.دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
یکی از کارکردهای لوکس گرایی، زیباتر کردن جامعه از طریق پیشی گرفتن امور زیبایی شناختی و هنر از مادیگرایی در جامعه است.
۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۵
مهنّا حسین زاده این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید