:  ۹۹۲۴۱
:  مدیریت
:  اثر مرکب (چند برابر کردن موفقیت شما یک قدم ساده در یک زمان)
:  رهبری
   دارن هاردی
:  رقعی
:  ۱۳۹۷
:  ۱۴
:  ۱۴
:  ۲۱
:  نرم
:  ۲۴۸
:  ۲۲۹,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
مردی به سرعت و چهارنعل با اسبش می تاخت.اینطور به نظر می رسید که به جای بسیار مهمی میرفت.
مردی که کنار جاده ایستاده بود , فریاد زد : کجا می روی ؟
مرد اسب سوار جواب داد : نمی دانم از اسب بپرس !
این داستان زندگی خیلی از مردم است . آنها سوار بر عادتهایشان می تازند , بدون اینکه بدانند به کجا می روند ..