:  ۹۹۲۴۱
:  مدیریت
:  اثر مرکب ایجاد تحولی شگفت انگیز در زندگی در آمد و موفقیت شما
:  رهبری
   دارن هاردی
:  رقعی
:  ۱۴
:  ۲۱
:  نرم
:  ۲۴۸
:  ۳۷۹,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
کتاب خیلی مفید و خوبی هست.
آینده شما نمی سازید، آینده از عادت های روزمره شما ساخته میشه....
شدیدا توصیه میشه.
۱۶ بهمن ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
مردی به سرعت و چهارنعل با اسبش می تاخت.اینطور به نظر می رسید که به جای بسیار مهمی میرفت.
مردی که کنار جاده ایستاده بود , فریاد زد : کجا می روی ؟
مرد اسب سوار جواب داد : نمی دانم از اسب بپرس !
این داستان زندگی خیلی از مردم است . آنها سوار بر عادتهایشان می تازند , بدون اینکه بدانند به کجا می روند ..
۰۸ آبان ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید