:  ۵۵۱۱۶۰۰۵
:  مدیریت
:  نهادی کردن شخصیت مدیریتی (منش رهبری)
:  مدیریت
   کن بلانچارد
   ویدا فلاح
:   رسا
:  رقعی
:  ۱۳۸۹
:  ۱
:  ۱۴.۵
:  ۲۱
:  نرم
:  ۳۲۸
:  ۵۸,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:

رهبری را می توان هنر نفوذ بر زیردستان و یا کارکنان معنی کرد. در برخی از منابع، رهبری کردن یکی از وظایف اصلی مدیران محسوب می شود و برخی از اندیشمندن آن را فراتر از وظایف مدیران قلمداد می کنند و به عبارتی رهبران سازمان را الزاما مدیران سازمان به حساب نمی آورند و جایگاهی فراتر برای آن قائل هستند.

در طول یکصد سالی که از عمر نظریه های سازمانی می گذرد سازمان ها مسیر پر پیچ و خمی را طی کرده اند حرکت از مسیر تئوری کلاسیک به نئوکلاسیک، مکتب روابط انسانی، نظریه سیستمی و اقتضایی و تاثیری که علوم دیگر بر تئوری های مدیریت گذاشتند مانند نظریات عدم قطعیت و نظم در بی نظمی از علوم پایه؛ سایبرنتیک از رشته های مهندسی و ...ولی در تمام این دوره ها و در همه این مکاتب رهبری کردن و هدایت دیگران همیشه مورد توجه سازمان ها بوده است. تئوری هایی که درین سالها حول محور رهبری سازمان بوجود آمده مؤید این نکته است.

در تعاریف مدرن، رهبری عبارتست از فرایند نفوذ در دیگران و برانگیختن آنان برای همکاری با یکدیگر در جهت تحقق اهداف سازمانی. اگر چه بسیاری از مدیران رهبرند و بسیاری از رهبران مدیر ولی فعالیت رهبری و مدیریت یکسان نیست تأثیرگذاری مدیران بر مبنای اختیار رسمی است که از پست سازمانی آنان ناشی شده است، اما رهبران می توانند بر عملکرد دیگران تأثیر گذارند بدون اینکه قدرت تأثیرگذاری آنان از اختیار رسمی ناشی شده باشد.

در این تعاریف خصوصیاتی مانند هوش عاطفی، هوش محاسباتی، بلوغ اجتماعی و وسعت دید، انگیزه های توفیق طلبی و نیل به اهداف و انسانگرایی را به رهبران می توان نسبت داد. 

کتابها و مقالات زیادی درباره ویژگیهای رهبران نوشته شده است. از ویژگیهای بارز رهبران می توان به:
۱) قدرت ارتباط برقرار کردن با دیگران؛
۲) قدرت رویارویی با حوادث و مشکلات؛
۳) جرات و جسارت اقدام کردن بطوریکه وقایع را خودشان شکل می دهند و دیگران را به دنبال خود می کشانند؛
۴) قدرت تسهیل‌گری رهبران به آنها کمک می کند تا کارکنان کارهای خود را راحت تر و به سهولت انجام دهند؛
۵) برخورداری از نگرش سیستمی و قدرت یکپارچه سازی از ویژگی هی یک رهبر است که از آن برای هماهنگی و ایجاد تعامل بین اجزا سازمان استفاده می کند. 

کتاب " نهادی کردن شخصیت مدیریتی (منش رهبری)" با عنوان اصلی 
“ The Leader Within: Learning Enough About Yourself To Lead Others” 
توسط چند تن از بزرگان رشته مدیریت به رشته تحریر در آمده است که همگان به ویژه "کن بلانچارد" از سرآمدان این عرصه هستند. این کتاب برای مدیران و رهبران سازمانها نگاشته شده است و با توجه به اینکه زندگی حرفه ای رهبران کاملا به تاثیرگذاری بر دیگران وابسته است ارزش این کتاب بیش از پیش برای این گروه از افراد مشخص می شود. 

این کتاب علی الادعا منبعی خود آموز است که هدف آن تاثیر بر دیگران با توجه به شناخت بهتر از خود است تا بدین وسله بتوانند با تغییراتی که در خودشان بوجود می آورند شیوه و مدل رهبری شان را در سازمان بازآفرینی یا بازسازی کرده و به نتایج بهتری هم در کار و هم در رضایت‌مندی شخصیشان برسند.

مدل هایی که در این کتاب مطرح می شود کاملا واقعگرایانه و عملیاتی بوده و به مدیران و رهبران سازمان ها کمک می کند با بررسی رفتارهای فعلی خود و مقایسه آن با الگوها و مدل های مطرح شده در کتاب به بینشی صحیح برای رهبری تاثیرگذار دست یابند.

تعریف کاربردی رهبری که درین کتاب استفاده شده است مبتنی بر تعریفی" ارزش محور" از رهبری است. رهبر در این تعریف کسی است که در محیطی پر از تعارض، رقابت یا تغییر، افراد را هدایت کرده و وظیفه انگیزه بخشی به آنان در جهت نیل به آرمانی واحد را بر عهده دارد. 

درین تعریف عملکرد و نحوه هدایتگری و تعامل رهبر و یا مدیری که واجد شرایط یک رهبر است باعث شکوفایی دنباله روان و کارکنان شده و باعث استقلال شخصیت و ارتقا بهره وری درنیروی انسانی سازمان می شود.

کتاب حاضر در هفت فصل تنظیم شده است. در هر فصل بخشی از شخصیت و ویژگی های درونی یک فرد، نقش رهبر و تاثیر متقابل آنها بر یکدیگر بحث و مورد واکاوی قرار گرفته است.

فصل اول به مساله تحول فردی در رابطه با چالش رهبری می پردازد. به طور خلاصه، درین فصل لایه های متعدد شخصیت انسان به همراه روش های تغیییر شخصیت و خودشناسی مورد بررسی قرار گرفته و مشخص می شود رهبری موثر بیش از هر چیزی در گرو یکسری رفتارهای اکتسابی و استفاده از ایده ها و مدل هاست که درین فصل به آن اشاره شده است.

فصل دوم مولفه های شخصیت و رهبری را تعیین می کند. مدل های ارائه شده درین فصل به مخاطب کمک می کند بتواند از قابلیت های واقعی شخصیت خود استفاده کند و از طریق تفکر و عمل بتواند از عادت های مضر رها شده و منعطف تر و بردبارتر عمل کند.

فصل سوم، چهارم و پنجم مباحثی عمیق و مدل هایی برای درک سه جنبه کلیدی شخصیت مانند: تمایلات، ارزش ها و پرسونا را مطرح می کنند. هدف از این سه فصل آشنا کردن مخاطب با ماهیت طبیعی رفتارهای خود است.

در فصل سوم چارچوبی برای درک الگوهای رفتاری ارائه می شود و الگوهای کلاسیک که درین کتاب S,I,D,C نام دارند بررسی می شود.

در فصل چهارم کمک به مخاطب در درک بهتر ارتباطات میان اعتقادات، ارزش ها و توصیف انواع ارزش ها موردتوجه قرار گرفته است.

در فصل پنجم متوجه می شویم شخصیت تا زمانی که که به شکل یک رفتار نمایان نشود درونی می ماند به عبارتی شخصیت آن چیزی است که دیگران از طریق رفتار می بینند. شخصیت ممکن است از پیش تعیین شده یا نشده، پذیرفته شده یا نشده و در مرحله تغییر باشد. شخصیت ساختاری بزرگتر از تنها یک رفتار و یا ترکیبی از چند رفتار است و البته از عوامل تاثیرگذار بر رفتارهای رهبری است.

فصل ششم رفتارهای رهبر را در بافت یک به یک توضیح می دهد. بافت یک به یک شاید مهم ترین و مکررترین بافتی باشد که نقش رهبر در آن کاملا ملموس و مشخص است. با استفاده ازین بافت رهبران و مدیران می توانند به طور عاقلانه و از طریق تطبیق دادن سبک رهبریشان با میزان تعهد و مهارت کارمندان بیشتر میزان تاثیرگذاری را داشته باشند.

فصل هفتم ارتباط اساسی میان تمایلات، ارزش ها و سلوک رهبری را نشان می دهد. در این فصل رابطه بین شخصیت و سلوک رهبری بررسی می شود تا به مدیران در رهبری موثر کمک کند همینطور به طور مختصری به توضیح برخی از مفاهیم اساسی مربوط به کاراکتر پرداخته می شود. 

در پایان ذکر این نکته لازم است این کتاب علاوه بر مدیران و رهبران سازمانها برای متخصصان منابع انسانی و اساتیدی که در زمینه آموزش رهبری فعالیت می کنند و همینطور دانشجویان مفید خواهد بود.

پی نوشت:
۱) به نظر نگارنده مطالعه این کتاب برای کسانی که دغدغه توسعه فردی و شخصیتی خود را دارند نیز بسیار کارآمد و جذاب است.

۲) مطالعه کتاب "زندگی برازنده من" نوشته "کارل پیرسون"" که توسط انتشارات ماز به چاپ رسیده می تواند در کنار کتاب معرفی شده به مخاطب در شناخت بیشتر خود در جهت رهبری موثر و تاثیرگذار بر دیگران بسیار سودمند باشد. هدف اصلی این کتاب آگاهی و بیداری قهرمان درونی است تا خواننده بتواند با مطالعه ی مطالب این کتاب استعدادهای خفته و شکوفا نشده ی خود را بیدار و جایگزین فعالیت های بی معنا و کم ارزش کند و در نهایت جایگاه و اقعی خود را در زندگی درک و مشخص کند و در آن بدرخشد.

 * معرفی کتاب از الف کتاب 


دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!